Fréttablaðið : 2019-06-12

VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR : 35 : 14

VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR

14 F R É T TAB L AÐIÐ 1 2 . JÚNÍ 2 0 1 9 MIÐVIKUDAG­UR VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR Pondus Eftir Frode Øverli Anna! Þú ert með tillögu að nýju Sparkaups auglýsingu­num! Þú ert aftur í ríminu? Ó, já! Á þessa leið! Flott! Takk fyrir þetta, Anna! Hvað með þig, Bjössi? Heldurðu að þetta sé nóg? Bananar, bananar, langir sem ranar. Borðið meira en þið eruð vanar! Eplin græn og berin blá, hlauptu og kauptu, í einni andrá! Ég held þetta að þetta sé nóg af rími. Verðlækkun! Öll rúnstykki á 99 kr. Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Skyrta. Takk, mamma. Ég keypti þessa skyrtu því mér finnst hún passa við allt. Allt. Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Mamma! Pabbi er að vera gamall aftur! Solla er að leika sér í tölvunni en ég þarf að klára heimavinnu­na mína! Geturðu ekki bara gert hana með blaði og penna? mánudaga-föstudaga laugardaga sunnudaga 7.30 -17.30 8.00 - 16.00 9.00 - 16.00 .................................................... Sími: 561 1433 Austurströ­nd 14 • Hringbraut 35 Fálkagata 18 www.bjornsbaka­ri.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Gelgjan

© PressReader. All rights reserved.