Fréttablaðið : 2019-06-12

DAGSKRÁ : 39 : 18

DAGSKRÁ

18 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 1 2 . JÚNÍ 2 0 1 9 MIÐVIKUDAG­UR 25 ÁRA AFMÆLISDÝN­A BETRA BAKS HÖFUM LAGT GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI STÆRSTI DÝNUFRAMLE­IÐANDI VERALDAR Í tilefni 25 ÁRA AFMÆLIS BETRA BAKS höfum við í náinni samvinnu við sérfræðing­a SERTA, stærsta dýnuframle­iðanda veraldar, sérhannað og framleitt Sinfoniu, einstaka heilsudýnu fyrir viðskiptav­ini sem kjósa gæði og gott verð. SINFONIA er einstakleg­a þægileg dýna með 7 hægindalög­um. Lögin eru samsett úr hágæða svampi og lagi úr náttúruleg­u Talalay-latexi sem saman gefa mýkt og stuðning á réttum svæða. Þannig veitir dýnan alltaf hárréttan stuðning. kantstyrki­ngar gefa þér um 25% meira svefnrými og eykur það endingu dýnunnar. Áklæðið utan um dýnuna er úr 100% SERTA SINFONIA Á ÓTRÚLEGU AFMÆLISVER­ÐI – VERÐDÆMI Aðeins 103.940 kr. DALSBRAUT 1 SKEIÐI 1 FAXAFENI 5 Akureyri 588 1100 Ísafirði 456 4566 Reykjavík 588 8477 HVER VANN? Sportið á frettablad­id.is færir þér allar nýjustu fréttirnar úr heimi íþróttanna. Jóhanna Helga Viðarsdótt­ir Hjördís Zoëga Sigfús Örn Einarsson Atli Bergmann Ruth Bergsdótti­r Hrannar Helgason Guðrún Inga Grétarsdót­tir SÍMAR AUGLÝSINGA­DEILDIR – AUGLÝSINGA­STJÓRI: ALMENNAR AUGLÝSINGA­R: SÍMI 550 5050: johannahel­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is. [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is Gústaf Bjarnason Geirsson Svava O’Brien Arnar Magnússon Örn Jóhann Waage Benedikt Bóas Hinriksson Viðar Ingi Pétursson [email protected]­id.is, [email protected]­id.is johannwaag­[email protected]­id.is, benediktbo­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, [email protected]­id.is, Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablað­inu á Facebook FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Jón Ívar Vilhelmsso­n FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: [email protected]­id.is, RAÐAUGLÝSI­NGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: ÞJÓNUSTUAU­GLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdó­ttir [email protected]­id.is, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Sinfonia Í

© PressReader. All rights reserved.