Fréttablaðið : 2019-06-12

DAGSKRÁ : 41 : 20

DAGSKRÁ

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF FRÉTTABLAЭINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ. Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifi­ngu. mest lesna dagblað landsins. Smáauglýsi­ngasíminn og skiptiborð Við segjum fréttir 550 5000 [email protected]­ng.is 800 1177 Dreifing Ef blaðið berst ekki 550 5050 auglysinga­[email protected]­id.is Auglýsinga­deild Torg. ehf 550 5070 [email protected]­id.is Prentun Ritstjórn Horfðu á The Handmaid's Tale FYRIR SVANGA FERÐALANGA hvar og hvenær sem er TORTILLA OG GOS* COMBO VERÐ: 499 KR Sjónvarpi Símans Ný þáttaröð af The Handmaid's Tale er hafin í TengTengdu myndlykili­nn við farsímanet Símans og horfðuðu þegar þéþér hentar.tar. Premium. mium. Þú geturg meira með Símanum anum *00,55 l gos í plastilti ffrfrá Ölgerðinni. TilbúiTilb­úin vara, ekkikki hhægt að breyta. siminn.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.