Hand­Book 2018 THE DIG­I­TAL RUSH

Lead­ing CIOs share their ren­dezvous with Dig­i­tal Trans­for­ma­tion

Dataquest - - CONTENTS -

ABHIJIT CHAT­TER­JEE ............. 22 ANIS PANKHANIA ..................... 23 ANJANI KU­MAR ........................ 24 ANKUSH KAURA ...................... 25 ARUN GUPTA ............................ 28 ASHOK JADE ............................ 29 BHAUSAHEB PATIL .................. 30 CHANDER KHANDUJA ............ 31 DEBASHIS SINGH ..................... 32 DAR­SHAN APPAYANNA ........... 33 JASWINDER SINGH ................. 34 JAYANTHA PRABHU ............... 35 KA­MAL GOEL ............................ 36 KA­MAL SHARMA ...................... 37 KAPIL MAHAJAN ...................... 38 KETAN PHASNE ........................ 39 KEYUR DESAI ........................... 42 LALIT POPLI .............................. 43 MANDAR MARULKAR .............. 44 NEERAJ SINGH ......................... 45 NIMESH MEHTA........................ 46 NINAD RAJE .............................. 48 PERTISTH MANKOTIA ............. 49 PINKESH AMBAVAT ................. 50 PRADEEP KHU­RANA ............... 51 PRASAD PATE ........................... 52 PUNEESH LAMBA .................... 53 R P RATH ................................... 54 RAJESH BATRA ........................ 55 SACHIN JAIN ............................ 56 SAN­DEEP KARAN..................... 57 SAN­JAY MAHAJAN .................. 58 SARADINDU PAUL.................... 59 SARBANI BHATIA ..................... 60 SATEJ REVANKAR .................... 61 SAURABH CHAN­DRA ............... 64 SENDIL KU­MAR ........................ 65 SHARAD AGAR­WAL ................. 66 SHIBIN CHULLIPARAMBIL ...... 67 SHIV SHANKAR DATTA ............ 68 SOPHIA MANIVEL ..................... 69 SUMIT SINGH............................ 70 SURESH SHAN ......................... 71 S RAMAKRISHNAN .................. 72 TEJUS KU­MAR ......................... 73 V S PARTHASARATHY.............. 74 VICKEY RODRIGUES ............... 75 VIJAYKUMAR ............................ 76 VI­JAY SETHI .............................. 78 VIPIN KU­MAR ........................... 79 VISHAL GUPTA ......................... 80 VISWAJEET SINGH ................... 81 RITU MADBHAVI ....................... 82 VIVEK DHARIA .......................... 82 YATIN BHATIA ........................... 83 YO­GESH ZOPE ......................... 84

Newspapers in English

Newspapers from India

© PressReader. All rights reserved.