Hindustan (Bareilly) : 2019-02-10

मुखपृष्ठ : 2 : 2

मुखपृष्ठ

¶FSm»Fe 02 1257 ¸FZÔ WX»F¦Fb JF³F AüSX ¸Fa¦Fû»FûÔ ³FZ BÀ»FF¸F IYe SXFþ³F`d°FIY AüSX ÀFFaÀIYÈd°FIY SXFþ²FF³Fe ¶F¦FQFQ IYû þ»FF dQ¹FFÜ dQ³F AFªF IYF ¶FSmX»Fe SXd½F½FFSXX 10 RYSX½FSXe 2019 z z EAFSX SXWX¸FF³F IYe ¶FZMXe IZY ÀF¸F±FʳF ¸FZÔ CX°FSmX CX»FZ¸FF IYd¸FV³FSX IYe RYMXIYFSX IZY ¶FFQ ·Fe ´FeE³FÀFe ³FZ ³FWXeÔ Qe °FUªþû, ¦FdNX°F ´FeE¸FÀFe ÀF¸F¹F ´FSX ³FWXeÔ ¶F³FF ´FFBÊ ´FiûþZ¢MX RYFB»F RYFB³FZÔÀF IaY´F³Fe IYû ÀFüÔ´F Qe À¸FFMXÊ dÀFMXe IYe IY¸FF³F À¸FFMÊX dÀFMXe À¸FFMXÊ VFWXSX EIY ³FþSX ¸FZÔ VFWS I e AF¶FFQe-10 »FFJ ³F¦FS d³F¦F¸F ÀFe¸FF ¸FZÔ 80 UFOÊ 50 WþFS »Fû¦FûÔ I û ¸FI F³F I e þø S°F 60 WþFS I û VFbð ´FZ¹Fþ»F I e þø S°F 80 ¸Fd»F³F ¶FdÀ°F¹FûÔ ¸FZÔ 40 WþFS AF¶FFQe 36 WþFS W`Ô I SQF°FF ³F¦FS d³F¦F¸F I e 62 I SûOÞ M`¢ÀF UÀFc»Fe 2.82 AS¶F ³F¦FS d³F¦F¸F I F ÀFF»FF³FF ¶FþM 8 »FFJ þSe I FSe¦FS 5 »FFJ ´FaþeI S¯F þSe I FSe¦FS ● ● ● | ¶FSmX»Fe IYF¹FFÊ»F¹F ÀFa½FFQQF°FF VFWSûÔ I e S`ÎI ¦F ¸FZÔ ¶FSZ»Fe I û 89 À±FF³F d¸F»FF W `Ü AFS M eAFBÊ Ed¢M dUÀM ¸FbW¸¸FQ JFd»FQ þe»FF³Fe I F I W³FF W` dI VFWS I û À¸FFMÊ ¶F³FF³FZ IZ d»FE À¸FFMÊ Ia ´F³Fe I e þø S°F W`Ü dþÀF Ia ´F³Fe I û VFWS I e I ¸FF³F ÀFüÔ´Fe W`, CÀFI û dI °F³FF A³Fb·FU O ZU»F´F¸FaM , BaRi FÀMÑ ¢¨FS ´FiûþZ¢MÐÀF °F`¹FFS I S³FZ, I ¸FFaO AüS Ia MÑû»F I e ¹Fûþ³FFAûa I e þF³FI FSe, B³FûUZdMU ´FiûþZ¢MÐÀF þ`ÀFZ I F¸FûÔ I F A³Fb·FU Wû³FF ¨FFdWEÜ ÀF¸FFþ ÀFZUe Ad¸F°F A¦FiUF»F I F I W³FF W`Ô dI þ¶F Ia ´F³Fe IZ ´FFÀF I ûBÊ EmÀFF A³Fb·FU ³FWeÔ W` °Fû Uû VFWS I û À¸FFMÊ ¶F³FF³FZ ¸FZÔ I` ÀFZ I FS¦FS ÀFFd¶F°F Wû¦FeÜ ßFZ¹F B³Ri FÀMÑ¢¨FS EaO R FB³FZÔÀF d»Fd¸FMZO IZ Ad²FI FSe ÀFe ´FFaOZ¹F I F I W³FF W` dI BÀF °FSW IZ AFSû´F ¶FZ¶Fbd³F¹FFQ W`Ü BÀF ¶FFSZ ¸FZÔ W¸FZÔ Ib L ³FWeÔ I W³FF W`Ü ● QZVF IZ 98 VFWSû ¸FZÔ À¸FFMÊ dÀFMe IZ I F¸FûÔ ¸FZÔ ¶FSZ»Fe I e S`ÎI ¦F JSF¶F SWe W`Ü BÀFI F JFd¸F¹FFþF ³FüdÀFdJ¹FF Ia ´F³Fe ´FeE¸FÀFe (´FiûþZ¢M ¸F`³FZþ¸FZÔM Ia ÀF»MZÔM) I û ¸FF³FF þF SWF W`Ü I û»FI F°FF I e ßFZ¹F R FB³FZÔÀF Ia ´F³Fe ³FZ ´FiûþZ¢M R FB»FûÔ I û ²Fe¸Fe ¦Fd°F ÀFZ ´FcSF dI ¹FF W`Ü ¶F°FF¹FF þF SWF W` dI dþÀF ´FeE¸FÀFe I û VFWS I û À¸FFMÊ ¶F³FF³FZ I e I ¸FF³F ÀFüÔ´Fe ¦FBÊ W`, Uû R FB³FZÔÀF Ia ´F³Fe W`Ü BÀF Ia ´F³Fe I û ¶FSZ»Fe AüS ¸FbþµR S´FbS (d¶FWFS) I e I ¸FF³F ÀFüÔ´Fe ¦FBÊ W`Ü ¶FSZ»Fe À¸FFMÊ dÀFMe IZ ¨FZ¹FS¸F`³F U I d¸FV³FS ³FZ d´FL»FZ dQ³FûÔ ÀF¸FeÃFF ¶F`NI ¸FZÔ ßFZ¹F Ia ´F³Fe IZ ´FiûþZ¢M ¸FZÔ JFd¸F¹FFa d³FI F»Fe ±FeÜ ´FiûþZ¢M ¸FZÔ ÀFb²FFS I S³FZ I e dWQF¹F°F Qe ±FeÜ Ia ´F³Fe CÀF ´FS ´FiûþZ¢M ¸FZÔ ÀFb²FFS I S »FZ°Fe °Fû S`ÎI ¦F ¸FZÔ ¶FSZ»Fe I û ¶FZW°FS À±FF³F d¸F»F ´FF°FFÜ QZVF IZ 98 ● ● ● EI I F¹FÊIi ¸F IZ QüSF³F ³FI F¶F ´FW³FeÔ EAFS SW¸FF³F I e ¶FZMe £F°FeªFFÜ dW³QbÀ°FF³F ● ● | ● ¶FSmX»Fe IYF¹FFÊ»F¹F ÀFa½FFQQF°FF AüS°FûÔ I û ´FQFÊ ¸FZÔ SW³FF ¨FFdWEÜ EA SW¸FF³F I e ¶FZMe J°FeþF SW¸FF³F ³FI F¶F ¸FZÔ SWI S QcÀFSe ¶FZdM¹FûÔ I û A¨L ÀFaQZVF dQ¹FF W`Ü ¸Fbµ°Fe ¦Fb»FF¸F ¸FbÀ°FR F S þUe I I W ³FF W ` dI ¸FbÀF»F¸FF³F ¶FZdM ¹FûÔ I ¨FFdWE dI Uû ·Fe J°FeþF SW¸FF³F I °FSR ³FI F¶F ¸FZÔ SWI S R þÊ d³F·FFE ¸Fbµ°Fe dSþUF³F I F I W³FF W` dI EA SW¸FF³F I e ¶FZMe J°FeþF SW¸FF³F ³FZ VFS E°F¶FFS ÀFZ NeI R` ÀF»FF d»F¹FF W`Ü AF» WþS°F MÑÀM IZ ¸FWFÀFd¨FU U ÀF¸FF ÀFZUe ¨Fa¦FZþ JF³F ³FZ EAFS SW¸FF³F I MÐUeM I S°FZ d»FJF W` dI J°FeþF I R` ÀF»FF VFSBÊ Em°F¶FFS ÀFZ NeI W`Ü J°Feþ IZ BÀF I Q¸F I F W¸F ÀF¸F±FʳF I S°FZ W ● ¸FVFWcS ÀFa¦Fe°FI FS EAFS SW¸FF³F I e ¶FZMe J°FeþF SW¸FF³F B³F dQ³FûÔ ÀFûVF»F ¸FedO¹FF ´FS LFBÊ WbBÊ W`Ü J°FeþF EI I F¹FÊIi ¸F ¸FZÔ ³FI F¶F ´FW³FZ ³FþS AFBÊa °Fû QZVF-dUQZVF ÀFZ ´Fid°FdIi ¹FF °FZþ Wû ¦FBÊÜ ¶FSZ»FUe C»FZ¸FF ³FZ J°FeþF I F ÀF¸F±FʳF I S°FZ WbE I WF dI ´FQFʳFVFe SWI S ¶FZdM¹FFa ¶FbSe ³FþSûÔ ÀFZ ¸FWRc þ SW°Fe W`ÔÜ C»FZ¸FF ³FZ VFSe¹F°F I e SüVF³Fe ¸FZÔ ³FI F¶F ´FW³F³FZ I û ÀFWe ¶F°FF¹FF W`Ü ¸Fbµ°Fe ÀF¹¹FQ I R e»F AW¸FQ WFVF¸Fe ³FZ I WF dI BÀ»FF¸F ¸FZÔ AüS°FûÔ I û ´FQZÊ ¸FZÔ SW³FZ I F WbIc ¸F W`Ü ´FQFʳFVFeÔ ¶FZdM¹FFa, AüS°F ¶FbSe ³FþSûÔ ÀFZ ¸FWRc þ W`ÔÜ VFSe¹F°F IZ ¸Fb°FFd¶FI ¸FbdÀ»F¸F ¶FZMe AüS VFWS I û À¸FFMÊ ¶F³FF³FZ IZ d»FE W¸F ¶FZW°FSe³F ´»FFγF¦F I S SWZ W`ÔÜ ¶FSm»Fe VFWS I û OZU»F´F¸FZÔM I û »FZI S R ûI ÀF dI ¹FF ¦F¹FF W`Ü ´FeE¸FÀFe IZ ÀFF±F þ»Q We ´FiûþZ¢MÐÀF ´FS ¶F`NI I e þFE¦FeÜ BÀFI û »FZI S °F`¹FFSe ¨F»F SWe W`Ü ¶F`NI ¸FZÔ I BÊ dQVFF-d³FQZÊVF dQE ªFFEa¦FZÜ ¶FSm»Fe VFWSÜ R FB»F R ûMû ● B³F IYF¸FûÔ ´FSX ³FWXeÔ SXWXF RYûIYÀF 98 À¸FFMXÊ VFWXSXûÔ IYe SX`ÎIY¦F ¸FZÔ d´FLXOÞXF ¶FSXZ»Fe À¸FFMÊX dÀFMXe IZY d»FE ¶FZWX°FSX SXWXZ ¹FWX VFWXSX BaRi FÀMÑ¢¨FS ´FiûþZ¢MÐÀF I ¸FFaO AüS Ia MÑû»F ÀFZÔMÑ»F I e ´»FFγF¦F ÀFZµMe EaO dÀF¢¹FûdSMe BaMe¦FiZMZO MÑ`dR I ¸F`³FZþ¸FZÔM B³FûUZdMU ´FiûþZ¢MÐÀF ● ● I û»FI F°FF ¸FZÔ ßFZ¹F R FB³FZÔÀF I ¸´F³Fe IZ ø ´F ¸FZÔ ¨F»F SWe À¸FFMÊ dÀFMe ¸FZÔ ´FW»Fe ¶FFS d¸F»FF ¸FüI F,ÀF¸FÓF ³FWeÔ ´FFE ±Fe¸FÜ A»Fe¦FPÞ, ÓFFaÀFe, UFSF¯FÀFe, I F³F´FbS, AF¦FSF, ´Fi¹FF¦FSFþ, »FJ³FD , R SeQF¶FFQ I e S`ÎI ¦F ¶FZW°FS SWe W`Ü ● ● AFSIZ ßFeUFÀ°FU, ³F¦FSF¹Fb¢°F ● E¢ÀF´FiZÀF MÑXZ³FûÔ ¸FZÔ ªF»Q ¶FPÞXZÔ¦FZ þ³FSX»F IYû¨F ¶FSZ»FeÜ MÑZ³F ¸FZÔ ÀFeM I û »FZI S Wû°FZ ÓF¦FOÞûÔ I û QZJ WbE SZ»FUZ ¶FûOÊ ³FZ A¶F þ³FS»F I û¨FûÔ I e ÀFa£¹ ¶FPÞF³FZ I û d³FQZÊVF dQE W`ÔÜ MÑZ³FûÔ ¸FZÔ EI ³FWeÔ ¶Fd»I °Fe³F þ³FS»F I û¨F WûÔ¦FZÜ BÀFÀFZ À»Fe´FS I û¨F UF ¹FFÂFe ·Fe AFSF¸F ÀFZ ÀFR S I S ÀFIZÔ ¦FZÜ SZ»FUZ A¶F ÀFb´FSR FÀM AüS ¸FZ»F E¢ÀF´FiZÀF ¸FZÔ Qû Qû Ad°FSd¢°F I û¨FûÔ I e ½¹FUÀ±FF I û »FF¦Fc I S³FZ þ SWF W`Ü MÑZ³F ¸FZÔ °Fe³F þ³FS»F I û¨F WûÔ¦FZÜ EI Baþ IZ ´FFÀF, ¶Fe¨F ¸FZÔ AüS EI I û¨F ´FeLZ Wû¦FFÜ dþÀF ¹FFÂFe I û þ³FS»F I û¨F I e °F»FFVF ¸FZÔ ´»FZMR F¸FÊ ´ QüOÞ ³FWeÔ »F¦FF³Fe Wû¦FeÜ þ³FS»F I û¨F ¸FZÔ AFSF¸F ÀFeM d¸F»FZ¦FeÜ þ³FS»F I û¨FûÔ I e ÀFa£¹FF ¸FZÔ ¶FPÞ³FZ ÀFZ À»Fe´ I û¨FûÔ IZ ¹FFÂFe ·Fe AFSF¸F ÀFZ ¶F`N ÀFIZÔ ¦FZÜ SZ»FUZ ¶Fû ³FZ ÀF·Fe þû³F»F À°FS ´FS Ad²FI FdS¹FûÔ I û A´Fi`»F BÀF ½¹FUÀ±FF I û »FF¦Fc I SF³FZ I û AFQZVF dQE W dÂFUZ¯Fe E¢ÀF´FiZÀF, ¸Fb¦F»FÀFSF¹F, D ³FF dW¸FF¨F E¢ÀF´FiZÀF ¸FZÔ ·Fe þ³FS»F I û¨F ¶FPÞFE þFEa¦FZÜ

© PressReader. All rights reserved.