The Hindu : 2019-02-11

CHENNAI : 2 : 2

CHENNAI

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CHENNAI 2 THE HINDU CHENNAI MONDAY, FEBRUARY 11, 2019 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE CINEMA ARTS EVENTS ● ● Memorial Award to Senior Kanjira Vidhwan Sri K.V.R.S. Mani 7.15 p.m. Concert By Thiruvarur Girish, S. Varadarajan, Sri Thiruvarur Bakthavathsalam, Sri K.V. Gopalakrishnan. ALL ARE WELCOME. MUSIC DANCE DRAMA Narada Gana Sabha (Regd.), Chennai-600018. Ph: 24993201 Today - Main Hall - 6.30 p.m. Diamond Jubilee Celebrations Harikatha - "Sundarakanda Saaram" by Kalyanapuram U. Ve. Aaravamudachariar, R. Hemalatha, Kumbakonam Ramakrishnan. All are welcome. Tomorrow - 6.30 p.m. - Dance Kalakshetra Presents “Sabari Moksham” Dance Ballet. Limited free seating for non-members, subject to availability. MISCELLANEOUS KALAIMAMANI G. HARISHANKAR ADMIRERS CIRCLE TRUST Ph: 9841135405 Remembering Kanjira Maestro G. Harishankar Today at Ragasudha Hall, Luz. - 6.00 p.m. Prayer - 6.05 p.m.: Welcome address by Nerkunam Dr. S. Sankar - 6.10 p.m.: Audio Visual screening of Harishankar - 6.45 p.m. Tributes to Harishankar by Sri V. Narasimhan Secretary Aasthikasamanjam, Vidhwan Kalaimamani Thiruvarur Bakthavathsalam 7.00 p.m. Kalaimamani G. Harishankar Sringeri Sankara Math (Sharada Temple), Krupasankari Street, West Mambalam 11-02-2019 - Prathishta Dina Mahotsavam - from 7.15 a.m. Sri Ganapathi Homam, Mahanyasa Ekadhasa Rudhra Japam, Abhishegam - Vinayakar, Sharadhambal & Navaneetha Krishnar; Poornahuthi, Kalasabishegam, Deeparadhanai & Maha Prasadam; 6.30 p.m. - Procession of Dieties.

© PressReader. All rights reserved.