یکسالازتدوینسندموانع كسبوكارهایICT گذشت

Asre Ertebat - - صفحه اول -

اوایل خرداد ماه سال گذشته بود که سند موانع کسبوکار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ارایه شد. این سند حاصل مطالعه مسایل و مشکلات فعالان خصوصی در این عرصه بود و اطلاعات خوبی نیز گردآوری شده بود که به شکلی شفاف، چالشها و راهکارها ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.