امان از خبرنگارنماهای درپیت

Asre Ertebat - - ايستگاه -

توي این سالها یه عده خبرنگارنما مثل قارچ سبز شدن که انبوهی از خوشخدمتی رو انجام میدن تا توی برنامهها دعوت باشن و موز بخورن در پایان مراسم هم هدیه و غذا بگيرن ببرن خونه بخورن. یعنی رقابت این خبرنگارا توی پاچهخواری در حدی شده که حتی یکی از مسوولان حوزه ICT توي سر خودشم به چيزی فکر کنه، سریع تيتر میشه چه برسه به این که یه جایی یه حرفی زده باشه و یا یه چيزی نوشته باشه. من نمیدونم چی شده که یه عده خبرنگارنما فکر میکنن باید نقش خرطوم فيل رو بازی کنن که هر کس هر طرف خواست بچرخونه و هر چی هم خواست ازشون عبور بده. مثلا اون هفته من دیدم چند تا از رســانههای رسمی کشور تيتر زدن، " وزیر ارتباطات: مشکل کسب و کارهای اینترنتی برطرف میشود"! آقا من رو میگی، اصلا متن خبر رو نخونده میدونستم خبری نيست، اونم به چند دليل، اول اینکه خب آخه چند روز دیگه قراره وزرا تغيير کنن، دوم اینکه گفته میشود"، نه تاریخی داره نه چيزی و سوم اینکه دیگه از رسانههای ناشر خبر میتونم تشخيص بدم خبر ارزش داره یا نه؟! با این حال گفتم بذار ببينم چيه داستان، بعد که خبر رو باز کردم دیدم وزیر محترم توی صفحه اجتماعی خودشون یه مطلبی برای دل خودشون نوشتن و یه تيکهش هم گفتن " باید مشکل کسب و کارهای اینترنتی برطرف شود!" یعنی خود وزیر هم فکر نمیکرده این مطلب که توش نه زمانی گفتن، نه روشی گفتن، نه گفتن کی باید این کار رو بکنه و نه اصلا هيچ جزیيات دیگهای ذکر شده تا این حد مورد توجه رسانههای کشور قرار بگيره! خب همکارنمای محترم رسانهای، یعنی شما اینقدر اوضاعتون داغونه که به زدن تيترهای زرد و درپيت افتادین. خب نمیگيد مخاطب وارد خبر میشه و بعد که میبينه اصلا تو خبر هيچ خبری نيست چه فکری میکنه با خودش و توی دلش چقدر از شما تشکر میکنه؟ ازاونطرفماجرافکرنمیکنينمسوولانمحترمچیباخودشون فکرمیکننوچهحسابی رویشمابازنمیکنن؟باورکنينتويدنيا مشاغل زیادی هست که احتياج به نيروی کار دارن. اگه شغلتون رو دوست ندارین تو رو به هر کی دوست دارید ولش کنيد. شما فقط خودتون رو نابود نمیکنيد، توي این کار، همکارای دیگه، مسوولان، اعتماد مردم و کلی چيز دیگه رو هم نابود میکنين. همکار درپيت من، خواهشا برید به سمت مشاغلی که توش هر قدر دلتون خواست خرابکاری کنين، خرابکاری کنين و ازش لذت ببرید اما لااقل ضررش به دیگران نرسه.

عزت زیاد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.