نمره مردود ایرانيها در سواد رسانهاي

Asre Ertebat - - صفحه اول -

هفته گذشته معاون مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اعلام کرد مردم ما دسترسیهای فراوانی به ابزار و فناوریهای دیجیتالی پیدا کردند، اما مهارتها و آگاهیهای لازم برای استفاده از این ابزارها را به اندازه کافی ندارند...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.