«آپارات» از برنامهسازان فضای مجازی تقدیر کرد

Asre Ertebat - - تحليل -

نخستین دوره جشن تجلیل از برنامهسازان فضای مجازی، جشن بزرگ آپارات با یاد زندهیاد علی معلم، تقدیر از برگزیدگان و معرفی نرمافزار شومات برگزار شد. این مراسم بعدازظهر جمعه، 2۴ شهریور با حضور جمعی از مسوولان و شخصیتهای عرصه هنر و رسانه در سالن همایشهای رایزن برگزار شد. بر اساس این گزارش، هماکنون بیش از ۹0 برنامه بهصورت هفتگی بر بستر آپارات، تولید و منتشر میشوند. به همین مناسبت آپارات با برگزاری مراسم جشنی به تقدیر از برترین برنامهسازان پرداخت. به همین منظور در بخش مردمی مراسم، برنامه فوتبالی «سرخابی» به کارگردانی ابوالفضل اکبری برگزیده بخش ورزشی شد، برنامههای «بفرمایید خنده» و «تاکینو» به ترتیب منتخبهای مردمی در رشتههای انیمیشن و سرگرمی و گیم بودند و برنامه «کلید» عنوان برنامه برگزیده مردمی در بخش علم و تکنولــوژی را به خود اختصــاص داد. برنامه «خط قرمز» و سریال طنز «نعلبکی» نیز برگزیدگان مردمی بخشهای اجتماعی-مذهبی و هنری شدند. تقدیر از علی معلم، بخش بعدی این مراسم بود که با حضور محمدجواد شکوری، کمال تبریزی و فرزند مرحوم معلم برگزار شد. کمال تبریزی که برای اعلام آرای هیــات داوران در دو بخش هنری و اجتماعی-مذهبی روی سن حاضر شده بود، درباره انتخابها توضیح داد: اختلاف میان برنامهها واقعا زیاد نبود. هر برنامه از دو بخش ساختار و مضمون تشکیل شــده و جمع این دو کنار هم برنامه را میسازند. به نظرم صدا اولین مشکلی است که برنامهها داشتند و مساله تصویر هم وجود داشت که البته بخشی از آن به محدودیت امکانات بازمیگردد، اما بخش دیگر آن از میزان دقتی ناشی میشود که سازندگان روی ساختار برنامهشان داشتهاند. اگر برنامهای اینجا جایزه میگیرد بهدلیل دقت و توجه به همین مسایل کوچک است. تبریزیادامه داد: نکته مهم دیگر، نقش مجری در برنامههای گفتوگومحور است. مجری در این برنامهها نقش مهمی دارد و باید طوری گفتوگو را مدیریت کند که برای مخاطب خســتهکننده نشود و در عین حال، انسجام آن حفظ شود و از دست نرود. این موضوع بهخصوص در بخش هنری ملاک انتخاب ما بود. در بخش هنری، تندیس جشن بزرگ آپارات همراه با پنج سکه تمامبهار آزادی به برنامه سینمایی «آپاراتچی» به تهیهکنندگی حامد قشلاقی و کارگردانی مسعود صنم تعلق گرفت. همچنین، تندیس آپارات در بخش اجتماعی-مذهبی به برنامه «خشت خام» به کارگردانی و تهیهکنندگی حسن دهباشــی در حوزه تاریخ شفاهی اعطا شد. این مراسم با اعلام برگزیدگان بخشهای علم و تکنولوژی و انیمیشن توسط سروش صحت یکی دیگر از اعضای هیات داوران پی گرفته شد که در ادامه تندیس جشن آپارات در بخش علم و تکنولوژی نیز همراه با پنج سکه تمامبهار آزادی، به «تلسکوپ» به کارگردانی حافظ آهی و تهیهکنندگی بهرنگ امین تفرشی رسید. تندیس جشن بزرگ آپارات همراه با پنج ســکه بهار آزادی در بخش انیمیشن این رقابت هم ازآن برنامه «پندانه» شد. مزدک میرزایی اعلامکننده برندگان دو بخش پایانی این رقابت، یعنی سرگرمی، بازی و ورزش بود. تندیس جشــن بزرگ آپارات در بخش ورزشی این رقابت نصیب برنامه «فیت» به تهیهکنندگی و کارگردانی نیما جعفرپور شد. در بخش سرگرمی و گیم نیز تندیس جشن آپارات به برنامه «جعبه سیاه» ساخته اردشیر احمدی رسید. رونمایی از اپلیکیشن «شومات»، بخش دیگر این مراسم بود. به گفته مجری مراسم آپارات، مجموعه آپارات تصمیم گرفته علاوه بر حمایت فنی و معنوی، حمایت مادی هم از برنامهسازها بهعمل آورد و در این راستا به تولید اپلیکیشنی برای بهاشتراکگذاری برنامهها و تولید درآمد برای برنامهسازها روی آورده است. رضا مهدوی، مدیر محصول شومات که برای ارایه توضیحات تکمیلی درباره این نرمافزار روی ســن فراخوانده شده بود، در سخنانش گفت: شومات یک اپلیکیشن قدرتمند با قابلیت درآمدزایی برای تهیهکنندگان و برنامهسازان است. این اپلیکیشــن، محصول مشترک آپارات و کلید طلایی است و ماموریت آن ایجاد باشگاه هواداری برای برنامه و درآمدزایی از طریق خدمات ارزش افزوده است. درگاههای پرداخت این خدمات با همکاری همراه اول و اپراتور دوم ایجاد شــده که فرایند پرداخت را تا حد زیادی تســهیل میکند. کاربران با عضویت در سرویس شومات میتوانند علاوه بر محتواهای اختصاصی، به اخبار و حواشی برنامهها دسترسی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.