مطالباتبخشخصوصی ICT ازسه وزیر

Asre Ertebat - - صفحه اول -

كميسيون ICT اتاق بازرگانی ايران يکشنبه دوم مهرماه در جلسهای با حضور اعضای اين كميسيون، مقرر كردند نقشه راه حوزه فاوا و مطالبات بخش خصوصی در حوزه ICT از سه وزير ارتباطات، صنعت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، تدوين شده و به هيات دولت ارسال شود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.