آقفری به وضع موجود ICT تذکر داد

Asre Ertebat - - ايستگاه - عزت زياد آقفری اتوبوس آق فری

ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است. بهبه! شکر هندوستان و شکر مازندران، هر دو شيرينند اما اين کجا و آن کجا. بهبه! آفرين، احسنت. نه اشتباه نشه مشاعره نيست. ديدم دو تا ضربالمثل برای شروع متن چيز بدی نيست. واقعيت اينه که می خوام بگم اتفاقا اين مثالها يه زمانی در گذشته معنا داشتن و اين روزا ديگه انگار معنا ندارن. مثلا بايد گفت، ميان ماه من و ماه گردون فرقی نيست. يا گفت شکر هندوستان و شکر مازندران هر دو شيرين هستن و هيچ فرقی با هم ندارن. حالا چرا اينا رو میگم. واقعيت اينه که يه مدته مد شده بعضی مسوولان دستگاههای نظارتی توي حوزه ICT خودمون هی تذکر میدن به اينور و اونور. مثلا میگن فلان اپراتور آخه چرا داری سر مردم کلاه میذاری، پسر بد، قول بده ديگه از اين کارا نکنی تا باز هم دوستت داشته باشم. يا يه نهاد ديگه به اون يکی می گه، آخه چرا سه سال پيش بهت گفتم يه کاری رو بکنی هنوز انجامش ندادی؟ خيلی بدی. فعلا فقط بهت تذکر میدم و اگه بازم انجام ندادی ...، اونوقت مجبورم دوباره بهت تذکر بدم. مرسی اه. بسيار خب، حالا که اينطوره منم میخوام تذکر بدم، مثلا تذکر بدم که چرا طرحها عقب هستن، چرا بعضيا اصلا نيستن که بخوان عقب باشن، نتيجه فلان قرار چی شد، خروجی فلان ديدار چی بود و هزارتا چيز ديگه. خلاصه من هم عصبانی هستم و تذکر خيلی جدی میدم. اما يه کم که فکر کردم گفتم خب که چی بشه. اصلا اينقدر تذکر بده تا تذکردونت پاره بشه! هيچ کس به هيچی حساب نمیکنه اصلا. بعد با خودم فکر کردم خب اگه تذکر من که يه راننده و نويسنده معمولی هستم به جايی نمیرسه، تذکر بعضی مسوولان حوزه

ICT هم به جايی نمیرسه، خب اصولا تذکر برای چی هست و تذکر کی به جايی میرسه؟ حالا اصلا يکی نيست به من بگه اين خبرايی که توي رسانهها مياد که فلان مســوول و فلان نهاد به فلان جا و بهمان نهاد تذکر دادن، اصلا جزييات اين تذکرها چيه؟ مثلا طرف به تذکر بیتوجهی کنه چی میشه مثلا؟ اين همه قانون و مصوبه داريم که درست اجرا نمیشه حالا از يه تذکر قراره چی دربياد؟ رسانه هايی که به اين قبيل مسوولان دسترسی دارن، چرا هيچی نمیگن و نمیپرسن آقای مسوول دقيقا چه تذکری دادين؟ خلاصه خود من دارم به اين نتيجه میرسم که فرقی بين تذکر من با تذکر بعضی مسوولان وجود نداره، پس آقفری هم تذکر میدهد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.