گزيـــــده اخــــبار

Asre Ertebat - - ايستگاه -

خرید از فروشــگاه های زنجیره ای با فرمان صوتی ممکن شد

همکاری فروشــگاههای زنجیرهای والمــارت و گوگل موجب شــده تا افراد بتوانند بــا اســتفاده از بلندگوی هوشــمند گوگلهوم و ابزار گوگل اکسپرس خریدهای خود را به صورت صوتی انجام دهند. به گزارش فارس به نقل از اندرویدپلیس، ارایه این خدمات باعث میشــود تا مردم برای خریــد کالاهای خود دیگر نیازی به مراجعه به فروشگاه ها نداشــته باشند و تنها با بیان صوتی فهرســت خرید خود در برابر گوگلهوم این کار را انجام دهند. اقلام قابــل خرید به صورت صوتی در گوگل اکســپرس فهرست شدهاند و کاربران با اســتفاده از حساب خود در گوگل به والمارت متصل شــده و میتوانند این اقلام را خریداری کنند. استفاده از این خدمات تنها زمانی رایگان خواهد بود که کاربران حداقل در حد 35 دلار خرید کنند. به عنوان نمونه یک کاربر در صورت تمایل به خرید قهوه از والمارت باید عبارت ســفارش خرید قهوه از والمارت را در برابر گوگلهوم بر زبان آورد تا این کار انجام شود. انجــام ایــن خریدهــا به شــکل ســنتیتر از ســایت گوگلاکسپرس هم ممکن اســت و برای این کار برنامه موبایلی گوگلاکسپرس هم قابل استفاده خواهد بود.

نسل هشتم پردازندههای اینتل از راه میرسد

‪Coffee Lake-S‬ یکی از تراشــههای نســل هشتم اینتل است که اطلاعاتی در مورد آن در رسانه ها منتشر شده است. به گزارش فارس، به نقل از پیســیپر، این تراشــهها از طراحی 14 نانومتری برخوردارند و بنابراین از این جهت تفاوتی با پردازندههای قبلی شــرکت اینتــل و از جمله

Kaby Lake، Skylake‬ و ‪Broadwellندارند. تراشــه جدید اینتل دارای 16 ردیف PCIe 3.0است. همچنین کارایی تراشــه مذکور تا 40 درصد بیشــتر از تراشه سری قبل یعنی کیبیلیک است. قیمت تراشههای سری هشــتم اینتل که از 5 اکتبر روانه بازار میشوند از 117 تا 359 دلار در نوسان است. در مجموع تراشههای نسل هشتم دارای چهار نسخه کافی لیک U ، کافی لیک

H، کافیلیک S و کافیلیک X خواهد بود. کافیلیک بر مبنای معماری کیبیلیک است. سری کافیلیک S ، در دو نسخه 4+2 ( 4 هسته + گرافیک 2 GT )و 6+2‬ ‪(6 هسته + گرافیک 2 GT )عرضه میشود. کافیلیک U دارای چهار هســته با گرافیک GT3e خواهد بــود. چیپ گرافیکی دارای 128 مگابایت کش eDRAM است که پردازش گرافیکی را سریعتر میکند. همچنین در این سری، تعداد هستههای تراشههای 5 ‪Core i‬ و7 ‪Core i‬ در رایانههای رومیزی به 6 عدد و تعداد هستههای تراشههای 3 ‪Core i‬

Pentium، و دیگر موارد استفاده شده در نوتبوکها به 4 عدد افزایش پیدا خواهد کرد.

اعتراف جالب بیلگیتس در مورد ویندوز

بیلگیتس مدیرعامل اســبق مایکروسافت یک بار دیگر به شــرکت آیبیام، به علت طراحی فرمان ســه کلیده

Ctrl-Alt-Del حمله کرد و گفت: برای این کار باید یک دکمه خاص طراحی میشد. به گزارش فارس به نقل از زددی نت، موسس مایکروسافت و خالق سیستمعامل ویندوز تصریــح کرده که اگر به عقــب بازگردد، به جای طراحی فرمان Ctrl-Alt-Del که مستلزم فشار دادن سه کلید است، کاری میکرد تا این کار از طریق فشردن یک دکمه صورت بگیرد.

Ctrl-Alt-Del یکــی از متداولترین فرامین ویندوز است که برای متوقف کردن ناگهانی یک فرایند در زمان ایجاد اختلال در اجرای آن به کار میرود و البته شــیوه طراحی آن همیشــه عامل اعتراض میلیونها کاربر این سیستمعامل بوده است. بیلگیتس که در مجمع تجــاری بلومبرگ حضور یافته بود، وقتی با ســوالی در مورد علت طراحی سه دکمهای

Ctrl-Alt-Del مواجه شد، این پاسخ را ارایه کرد. وی در توضیح بیشتر موضوع گفت: صفحه کلید شرکت آیبیام که برای اتصال به رایانههای شخصی ساخت این شرکت طراحی شده بود، تنها به یک شــیوه خاص می توانست اجرای یک فرایند را متوقف کند و اگر میخواســتیم این کار با فشردن ســه کلید انجام نشود باید یک کلید جدید اضافه میکردیم.وی افــزود: البته نمیتوان در زندگی به عقب بازگشت، اما اگر من میتوانستم یک تغییر کوچک انجام بدهم، حتما به جای Ctrl-Alt-Del از یک کلید استفاده میکردم.

آغاز دور تازه حملات بدافزار آلودهکننده برنامه سیسیکلینر

شــرکت Avast تولیدکننــده نرم افــزار پرکاربــرد سیســیکلینر که برای پاک کردن رایانهها از فایلهای مزاحم بــه کار میرود، اعلام کرد بدافــزار نفوذی به این نرمافزار پیچیدهتر از حدی است که تصور میشد. به گزارش فارس به نقل از ویتــری، Avast همچنین مدعی شده که دور دوم حملات بدافزاری با سوءاستفاده از نسخههای آلوده سیسیکلینر با سرعت و قدرت فراوان در حال انجام اســت و صدها رایانه شــخصی در سراسر جهان به این بدافزار آلوده شــده اند. محققان شــرکت

‪Talos Intelligence‬ این هفته اعلام کردند آلودگی سیسیکلینر مربوط به آگوست گذشته است و حملات یادشده در ماه سپتامبر نیز ادامه یافته است. هکرها با آلوده کردن یکی از نسخههای سیسیکلینر که برای بارگذاری برروی یک سرور نصب شده بود، توانستند اهداف خود را عملیاتی کنند. بررسیها نشــان میدهد نســخه آلودهشــده نرمافزار سیسیکلینر تا به حال حدود 2.7 میلیون بار بارگذاری شــده اســت. کارشناســان امنیتی به کاربران توصیه کردهاند از بهروزرسانی و نصب نسخههای جدید نرمافزار سیســیکلینر خودداری کنند تا جلوی گســترش این بدافزار گرفته شود.

جنجال استفاده مشاور ترامپ از ایمیل شخصی برای فعالیتهای حرفهای

جرد کوشــنر مشــاور ارشــد و دامــاد دونالــد ترامپ رییسجمهور آمریکا با استفاده از آدرس ایمیل شخصی برای انجام امور اداری و حرفه ای مربوط به کاخ ســفید جنجال به راه انداخته است. به گزارش فارس، به نقل از انگجت، پیش از این هیلاری کلینتون نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز به دلیل مشابهی خبرساز شــده بود و یکی از اتهامات جمهوری خواهان به وی مربوط به اســتفاده از ایمیل شخصی برای پیشبرد امور کاری در زمان تصدی پست وزارت خارجه آمریکا بود. کوشنر از دسامبر گذشــته از این آدرس ایمیل شخصی برای انجام کارهای دولتی و اداری اســتفاده کرده است و اموری همچون برنامهریزی رویدادها، مدیریت پوشش رســانهای و دیگر موضوعات مربوط را انجام داده است. وی از این طریق با اعضا و مشاوران کاخ سفید و از جمله استراتژیست سابق استیو بنون و برخی افراد دیگر مشورت کرده است. وکیل کوشــنر این موضوع را تایید کرده، اما تلاش کرده آن را کماهمیت نشان دهد. وی مدعی شده تعداد ایمیلهای رد و بدل شــده از این طریق با مقامات کاخ سفید کمتر از 100 مورد بوده و معمولا شامل اخبار و پیامهای فوروارد شده و برخی اظهارنظرهای ثالث بوده است. علیرغم این موضعگیری به نظر نمیرسد کوشنر بتواند به ســادگی از جنجال های ناشــی از افشای این موضوع بگریزد.

فیس بوک بــرای مقابله با اخبــار جعلی به رسانههای آفلاین متوسل شد

فیسبوک بــرای مقابله با گســترش اخبــار جعلی در شــبکههای اجتماعی و فضای مجازی بــه دنیای واقعی متوسل شده و پیکارهای اطلاعرســانی و تبلیغاتی را در دنیای آفلاین به راه انداخته است. به گزارش فارس به نقل از اسینایج، یکی از این پیکارها در هند آغاز شــده و بدین منظور به شهروندان عادی در مورد نحوه تمیز دادن اخبار واقعی از جعلی اطلاعرسانی میشود. فیس بوک همچنین آگهی های تبلیغاتی تمام صفحه ای را در برخــی روزنامههای بزرگ و مشــهور هندی چاپ کرده که حاوی 10 نکته در مورد نحوه شناســایی اخبار جعلی است. دهها میلیون کاربر شــبکههای اجتماعی در هند زندگی می کنند و این کشور از نظر میزان استفاده از فیس بوک در رتبههای بالا قــرار دارد. همچنین واتساپ متعلق به فیسبوک هم بزرگترین و برتریــن برنامه موبایلی مورد استفاده در هند اســت. عنوان آگهی تبلیغاتی فیسبوک در روزنامههای کثیرالانتشار هند این است: ما با همدیگر میتوانیم انتشار اخبار جعلی را محدود کنیم. نگرانی در مورد گسترش انتشار اخبار جعلی در فیسبوک زمانی تشدید شد که برخی صاحبنظران پیروزی ترامپ بر کلینتون در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا را تاحدی ناشی از انتشار اخبار جعلی بر ضد کلینتون دانســتند. از آن زمان تا به حال مقامات بسیاری از کشورهای جهان فیسبوک را برای جلوگیری از انتشار چنین اخباری تحت فشار گذاشتهاند.

پیش نمایش جدیــد ویندوز 1۰ با حل ســه آسیبپذیری مهم

مایکروسافت نسخه پیشنمایش جدیدی از ویندوز 10 را برای استفاده در رایانههای شخصی عرضه کرد که در آن سه آسیبپذیری برطرف شده است. به گزارش فارس بــه نقل از ونچربیت، تــا به حال کمتر سابقه داشته که در جریان بهروزرسانیهای سیستمعامل ویندوز تعداد حفرههای برطرف شده تابدین حد محدود باشــند. مایکروســافت هم اکنون در حال نهایی کردن نسخه جدید ویندوز 10 موسوم به Fall 10 Windows

Creators است که انتظار میرود 17 اکتبر در دسترس کاربران قــرار بگیرد. همچنین بعد از عرضه این نســخه بهروزشده نسخه دیگری از ویندوز 10 نیز آماده شود. ویندوز 10 بر خــلاف ویندوزهــای قبلی بــه گونه ای طراحی شــده که بهروزرســانی آن تنها بــرای برطرف کــردن حفرههــای امنیتی صــورت نمیگیــرد، بلکه امکان افزودن قابلیتهــای تازه هم بــه آن وجود دارد. تا به حال مایکروســافت سه به روزرســانی عمده برای وینــدوز 10 عرضه کرده که عبارتنــد از November Update، Anniversary Update‬ و ‪Creators Update. در نسخه جدید ویندوز 10 هنوز امکان نصب بستههای زبانی تازه وجود ندارد و لذا برخی کارشناسان میگویند احتمال یک بهروزرســانی دیگر برای ویندوز یادشده در پاییز وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.