نگاه نزدیک به ‪S Pen‬ جدید سامسونگ

Asre Ertebat - - موبايل -

قلم ‪S Pen‬ از همان ابتدای معرفی به یکی از قابلیتهای اصلی سری نوت سامسونگ بدل شــد. این قلم به کاربران امکان داد تا راههای نوینی را برای تعامل با گوشی و با دوستان خود ابداع کنند. جدیدترین نسخه قلم ‪S Pen‬ اکنون با پرچمدار تازه سامسونگ یعنی گلکسینوت 8 عرضه شد. این قلم با داشتن قابلیتی مانند ‪Live Message‬ ، بهبود امکان یادداشتبرداری روی صفحه خاموش و توسعه توانایی ترجمه، به شما امکان میدهد افکار و خواستههایتان را به راحتی بیان کنید.

بیانمتفاوتبهکمک ها

GIF در حین نوشــتن پیام، برای فعال کــردن امکان ایجــاد GIF تنها کافی اســت روی کلید شــبیه به قلب در صفحهکلید ضربه زده یا آن را از طریق ‪Air Command‬ فعال کنید. پس از آن میتوانید پیامهای انیمیشنی را به صورت دســتی نوشــته، ایموجی ایجاد کرده یا از انواع افکتهای قلم مانند ‪Sparkle، Glow‬ یا Ink برای خلاقیت بیشــتر عکسهای خود استفاده کنید. پس از ایجاد پیام، میتوانید GIF هایی با حداکثر طول ۱۵ ثانیه را از طریق رسانههای اجتماعی یا برنامههای پیامرسان با دیگران به اشتراک بگذارید.

یادداشتبرداری روی صفحه نمایش خاموش

یکی از قابلیتهای گوشــی نوت، امکان یادداشــتبرداری در زمان خاموش بودن صفحه نمایش است. کاربران با استفاده از این قابلیت میتوانند به راحتی یادداشت برداشــته و آن را روی صفحه نمایش همیشــه روشن Always( ‪On Display‬ ) پین کنند. دقیقا همانطور که معمولا یادداشتهایمان را روی تکههای کاغذ نوشته و جایی جلو چشممان میچسبانیم، با خارج کردن قلم ‪S Pen‬ میتوانید روی استیکرهایی مشابه یادداشــت نوشته و آن را به صفحهنمایش گوشیبچسبانید. نکته جدید در قابلیت یادداشتبرداری در حالت صفحه خاموش در گوشی گلکسینوت 8، امکان یادداشتبرداری تا ۱۰۰ صفحه و حتی برگشت به یادداشتهای پین شده به صفحه همیشه روشن و ویرایش کردن آنهااست.

ترجمه متون

قلم ‪S Pen‬ مجهز به فناوری رزونانس الکترومغناطیسی EMR( ) است. در نتیجه حتی اگر قلم شما با گوشی تماس نداشته باشد، صفحه نمایش نوت میتواند آن را تشخیص دهد. در واقع گوشــی گلکسینوت 8 میتواند قلم ‪S Pen‬ را از فاصله ۱۴ میلیمتری تشخیص دهد. وقتی قلم در این فاصله تعیین شده از صفحهنمایش قرار گیرد، تعدادی از قابلیتهای قلم متناسب با حرکت آن روی صفحه فعال میشوند. یکی از این قابلیتها، ترجمه به کمک سرویسهای گوگل است. بسته به انتخاب تنظیمات، امکان ترجمه کلمه و حتی پاراگراف در این نسخه از سرویس ترجمه فراهم آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.