بازگشت کانن به ایران

شرکت ماشینهای اداری خاورمیانه دلتا ايرانیان نماينده رسمی ماشــینهای اداری کانن در ايران چهارشنبه هفته گذشته در محل هتل پارسیان اوين سمیناری را به منظور معرفی محصولات جديدکانن برای ســازمان های دولتی برگزار کرد. به اين ترتیب به نظر می رســد کانن که بیشتر ع

Asre Ertebat - - صفحه اول - دوران جديد

امروزه با رشد سریع تکنولوژی و اتفاقات پرشتابی که در این عرصه جریان دارد، با توجه به گسترش استفاده از کامپیوتر در محیط های کار و محیط های خانگی، کانن، فرهنگ ابداعات خود در زمینه چاپ دیجیتال، تولید چاپگرهای حرفهای، اسکنرها و چندمنظورهها و همچنین عکاســی صنعتی را افزایش داده است و نتیجه این ابداعات و پیشــرفتها، در حال حاضر به خوبی قابل شناسایی و رویت است. کانن با جلب رضایت مشتریان خوددر سراسر جهان، فصل تازهای در فرهنگ بازاریابی و ارتباط با مشتریان هر نوع محصول، باز کرده و همواره سعی در حفظ این جایگاه دارد. تا پیش از این کانولا" در سالهاگذشته، همیشــه آخرین محصولات کانن را همزمان با بازار جهانی در ایران عرضه کرده است. همزمان با آغاز قرن 21، شــرکت کانــولا در بخش محصولات خانگی و محصــولات دفاتر کوچک هم، سیستم توزیع خود را گسترش داد؛ به همین منظور همکاری با یک شــرکت کامپیوتری که از پیشروان توزیع تجهیــزات کامپیوتــر در ایران اســت را در دستور کار خود قرار داد. این همکاری جهت افزایش خدماترسانی به مشتریان ایرانی صورت گرفت. تا به حال این همکاری، باعث بیشترین رشد بازار در زمینه چاپگر و اسکنر، در منطقه خاورمیانه شده است؛ این رشد تا به امروز ادامه داشــته و هم اکنون با گذشت بیش از یک دهه پس از فروش اولین چاپگر توســط کانولا، کانن در زمره برجســتهترین برندهای معتبر در بازار ایران است.

قابلیتهای جديد دستگاههای اداری کانن

ســیدنی پریرا در این همایش که بــرای معرفی محصولات کانن و اعلام خبر بازگشت نماینده رسمی این برند بین المللی در ایران ترتیب داده شده بود به معرفی محصولات لیزری کانــن پرداخته و گفت: در دنیای امروز همه چیز هوشمند شده و لذا نمیتوانیم توقع داشته باشــیم که چاپگرها به شکل قدیمی کار کنند پس ویژگــی های متنوعی بــرای محصولات لیزری ما ایجاد شده است. از جمله ایــن فیچرهــا میتوان به کوچک شــدن ســایز دســتگاه ها، امکان کار با کاغذهای مختلف و با ضخامت های متفــاوت، امــکان گرفتن پرینت بسیار سریع و قابلیت اســتفاده از گوگلکلود در این دستگاهها اشاره کرد. همچنین برای آنکه نیازهای مشتری را تامین کنیم ایجاد امنیت در چاپگرها در کنار بهبود کارکرد آنها در اولویت ما قرار گرفته است. مدیر خاورمیانه کانن ادامه داد: هــم اکنون ما دیگر فقط راجعبه این قابلیت که پرینترهای ما بی ســیم شوند صحبت نمیکنیم بلکه در خصوص امکاناتی که میتوان از طریق آنها قابلیتهای جدید و متفاوتی را ارایه کرد حرف می زنیم، کیفیت بالای چاپ، محرمانه ماندن اسناد، پایین آمدن هزینه چاپ و پایین بودن میزان خرابی دســتگاه از جملــه ویژگیهای جدید ماشین های اداری کانن است. پریرا افزود: ما توانستهایم به شکلی سادهتر و سریعتر امکان انجام عملیات چاپ را از طریق پرینترهایمان ارایه دهیم و هماکنون تنها با فشردن تنها یک دکمه امکان اسکن فایل و ارســال آن از طریق ایمیل برای چاپگرهای ما وجود دارد. به این ترتیب در ســرعت انجام کار بسیار صرفهجویی میشود. امکان دیگری که روی دستگاههای رنگی کانن ارایه شده صفحه لمسی )تاچ اسکرین (بسیار بزرگ و سریعی است که قابلیت شخصیسازی آن نیز وجود دارد. وی افزود: با بزرگ شدن شرکتها تعداد دستگاههایی که در هر شرکت استفاده میشوندنیز افزایش مییابد و باتوجه به این حجــم بالای چاپگرها، رســیدگی مداوم به آنها کار بســیار مشکلی خواهد بود. حال اما با دســتگاههای کانن حتی امکان رفع اشکال آنلاین وجود دارد و میتوان میزان مواد مصرفی دستگاه را به صورت آنلاین کنترل کرد. همچنین امکان دسترسی به تنظیمات و فیچرهای مختلف دستگاه از طریق گوشی هوشمند وجود دارد. نماینده شرکت کانن ادامه داد: برای همه مهم است که فقط خودشان بدانند چه اســنادی را برای چاپ فرســتادهاند به همین منظور دســتگاه کانن امکان رمزگذاری برای لیست چاپگرها را فراهم کرده است. علاوه بر این امکان نصــب SD کارت به چاپگر برای افزایش حافظه وجود دارد و لذا نیاز به پرداخت مبالغ بالا برای خریدن حافظه داخلی نیست. به گفته پریرا آپشن دیگری که اضافه شده مربوط به افزایش توان کارتریج است، قبلا هر کارتریج 4 هزار صفحه چاپ میکرد اما بــا کارتریجهای جدید کانن امکان چــاپ 25 هزار صفحه وجــود دارد. در زمینه نرمافزاری نیــز کانن نرمافــزاری را معرفی کرده که تعداد کپی یا پرینتی را که هر کاربر اجازه گرفتن آن را دارد میتوان مشخص کرد و کنترل تمام پرینتهای دستگاه را با این اپلیکیشن میتوان در دست گرفت. در خصوص چاپگرهای سیاه و سفید لیزری نیز در این جلسه صحبت شد که سرعت بالای دستگاههای کانن از جمله ویژگیهای اثرگذار این دستگاهها بود. همچنین اعلام شد در رده دستگاههای چندمنظوره راهکارهای متفاوتی ارایه شــده که باعث بالا رفتــن کیفیت و بالا رفتن سرعت تهیه چاپ شده است.

لزوم استفاده از محصولات اورجینال

سید هدابت اله هاشــمی ،مدیر کل فروش ایران در این ســمینار در خصوص گارانتی و ضرورت استفاده از مواد مصرفی اصلی گفت : تمــام قابلیتهای ارایه شده دســتگاه های کانن در صورتی قابل دسترسی هســتند که از کارتریجهای اورجینال استفاده شود. وی افزود: در صورت استفاده از کارتریجهای اورجینال میزان خرابی دســتگاه ها نیز بســیار کمتر خواهد بود. کارتریجهــای متفرقه باعث خروج دســتگاه از گارانتی میشــوند اما درمورد دســتگاههایی که از کارتریج اورجینال اســتفاده میکنند باید گفت که تمام دستگاه های لیزری و سیاه و ســفید که از این کارتریجها اســتفاده کردهاند برای سه سال گارانتی میشوند. این مدت زمان طولانی ارایه گارانتی فقط مخصوص ایران است. به گفته مدیر کل فروش کانــن در ایران برای خرید کارتریج اصلی توجه به هولوگرام کانن الزامی اســت و البته در صــورت نبود این هولوگــرام تقلبی بودن محصول حتمی خواهد بود. کاربران باید دقت کنند که برچسبهای هولوگرام اورجینال به گونهای طراحی شده که وقتی از روبهرو به آنها نگاه میکنید طلایی اما با اندکی تغییر زاویه دید به رنگ سبز در میآیند که در هولوگرامهای تقلبی این قابلیت وجود ندارد. در آخر اگر کارتریجی خریداری کردهاید و به تقلبی بودن آن شــک دارید توصیه کانن به شما این است که با ما تماس بگیرید تــا از اصل بودن کالا اطمینان حاصل کنید.

فروشگاه آنلاين مواد مصرفی با شرايط ويژه

پس از ذکر ایــن موارد امــا" محمد میســوم" مدیر

چاپگرهای کانن ،در خصوص فروشــگاه آنلاین مواد مصرفی کانن صحبت کــرد، وی گفت: بخش فروش آنلایــن مواد مصرفــی کانن فقــط ویژه ایــران و با قیمتهای استثنایی ایجاد شده است. سایت APHOMAR-ESHOP.COM ویژه فروش محصولات مصرفی کانن در ایران بوده و هر محصولی که از آن خریداری شــود صد در صد اصلی اســت و البته همیشه تخفیفهای خوبی هم برای محصولات ارایه میشود. تمام کالاهای موجود در سایت پس از خرید نهایتا ظرف 24 ســاعت تحویل میشود و اگر سفارش قبل از 12 ظهر ثبت شــود خرید همان روز به دست مشتری میرســد. محصولات فروخته شده به شهرستانها همبه صورت رایگان ارسال میشود. همچنین امکان ایجاد حساب اعتباری براي خرید مواد مصرفی وجود دارد. ســازمانها میتوانند در سایت ثبت نام کرده و پس از گرفتن نام کاربری و رمز خود امکان خریداری را به اعضای فنی شرکت خود بدهند تا انجام کار اداری مالی برای آنها سادهتر شود. گفتنی است که تخفیفاتی که روی این سایت قرار میگیرد مخصوص ایران بوده و فقط در ایران ارایه میشود.

خدمات پس از فروش قدرتمند در ايران

در بخش دیگری از این همایش یک روزه ، محســن جلیلنژاد، مســوول خدمات پس از فروش کانن در ایران نیز به ارایه نظرات خود پرداخت و گفت: وظیفه اصلی مــن و همکارانم ارایه خدمــات پس از فروش مناسب،مطلوب و سریع به مشتریان است و به همین منظور واحد خدمات پس از فــروش کانن در ایران با سرمایهگذاری و استخدام کارشناسانی که در خارج از کشــور دوره دیدهاند به ارایه خدمــات میپردازد. نصب و راهاندازی از جمله خدماتی است که این واحد در سراسر کشــور به انجام میرساند و تکنسینهای ما با حضور در محل مشــتری آموزش و بهرهبرداری صحیح از دســتگاه را به کاربران آموزش داده و آن را نصب میکنند. پشــتیبانی و نگهــداری از دیگر وظایفی اســت که واحــد خدمات پس از فــروش ارایه میدهــد. ارایه ســرویسها ی دوره ای و خدمات باعث میشود که از بــروز خرابیهای جدی برای دســتگاه جلوگیری شود. بر همین اســاس تکنیســین های مجموعه کانن دستگاه های شــرکت ها را به صورت ادواری کنتــرل و ســرویس می کنند. علاوه بر ســرویس ادواری در صورت بروز مشکل و ایراد در دستگاه ها تکنســین های کانن در ایران این مشکلات را برای مشتریان حل کرده و در صورتی که تعمیر دستگاه بیش از یک هفته طول بکشــد دســتگاه جایگزین در اختیار مشــتری قرار میگیــرد. همچنین اگر تعمیر بیش از 14 روز به طول بینجامد دســتگاه به کل تعویض می شود. سایت خدمات پس از فروش کانن راهاندازی شده و هماکنون قابل دسترسی برای مشتریان در سراسر کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.