شما داغید، حالیتون نیست

Asre Ertebat - - News -

اين تعرفههای جديد اينترنت هم بساطی شده برای خودش، يعنی الان جوری شده که نظرات مردم رو که میخونی میگن، به همون مدل قبلی که معلوم نبود چه مدليه واقعا راضی هستيم و تو رو خدا بهش دست نزنيد. البته من خودم چند روز قبل توی جمعی از کاربران اينترنت داشتم حرف میزدم و بهشون گفتم: خب حقتون هست که اينطوری بشه. تا شما باشيد نريد هی بگيد اينترنت ما گرونه، معلوم نيست چطوری تموم میشه، شبيه دنيا نيستيم، کند هست و از اين جور حرفا. نتيجه اين غر زدنها و اعتراضات جواب داد و حالا يه مدل جديد رونمايی شــده اونم چه مدلی. توش اومدن گفتن تعيين سقف مصرف اينترنت دست خود فروشندهها هســت. خب اين کجاش بده. فروشنده هميشه از خير و نفع خودش به نفع مشــتری میگذره يعنی حاضره حتی ضرر کنه که ماها راضی باشــيم. اصلا اين يه شعار هست توي ايران که حق هميشه با مشتری است . حالا هر کی قبول نداره، مشكل خودشه. تازه يهاتفاق جالب ديگهاينكه شما اگه يه وقت ديدين خدای ناکرده فروشندهای خواست سود خودش رو در نظر بگيره، خب کاری نداره میتونيد بريد از يه جای ديگه اينترنت بخريد. خلاصه همينطوری داشتم برای خودم سخنرانی میکردم که شنيدم يكی شيشكی بست. منم بهم برخورد، گفتم: کی بود اين کار زشت رو کرد. خب از اونجا که من مسوول نيستم و کسی ترسی نداره، يكی گفت: من بودم داداش! حرفيه؟ گفتم خب اين چه کاری بود، کردی؟ گفت شما بچه کجايی اينقدر زرنگی. گفتم بچه همين تهرانم مشكلش چيه؟ گفت: تازه از اونور آب اومدی؟ گفتم: خير. گفت: کارمند دولتی؟ گفتم: خير. گفت: ميدونی اينترنت چيه؟ گفتم: آقا احساس میکنم شما داری به من توهين میکنیها. گفت: توهين سيخی چنده سوسول! اومدم حرف بزنم که گفت: ساکت! تو حرفات رو زدی حالا حرف من رو گوش کن. جايی که من زندگی میکنم فقط يه شرکت اينترنت میده. بعد مثلا ادای من رو درآورد و گفت: در ضمن خبری از شرکتهاهای ديگه نيست. فقط يه شرکت هست. مثلا من چيكار میتونم بكنم؟ پاشم نقل مكان کنم به شهر ديگه برای استفاده از اينترنت؟ بعد ادامه داد، من يه پيشنهاد دارم بهت. تو که ميگي نوشتن بلدی، برو بنويس مدل قبلی رو در کنار مدل جديد با هم بذارن که مردم خودشون تعيين کنناز کدوم مدلاستفاده کنن. اونوقت معلوم میشه مردم خودشون چه مدلی به دردشون میخوره. منم که کم آورده بودم و نمیخواستم بقيه بفهمن، يه جواب دندانشكن و کاملا منطقی بهش دادم و گفتم: شما داغيد و حاليتون نيست. بعدم سريع گفتم من بايد برم جلسه دارم!

عزت زياد آق فری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.