لپتاپی برای اندرویدیها

Asre Ertebat - - صفحه اول - معصومه علیگل

لپتاپ جدید 10 اینچی ‪Asus Chromebook Flip C101‬ دنبالهروي برادر بزرگ و 12 اینچی خود، C302 اســت. شرکت ایسوس C101

‪Chromebook Flip‬ را جایگزین مدل 2015 کرده است؛ لپتاپی که از نظر طراحی و فشرده بودن شباهت زیادی به مدل قبلی خود دارد. نســخه بتای مدل جدیــد لپتاپ ایســوس بهدلیل دسترســی به گوگل پلیاستور، مفیدتر از مدل پیشین خود است. به این ترتیب امکان نصب و اجرای بسیاری از اپلیکیشــنهای اندرویدی وجود دارد؛ اگرچه اجرای بعضی از برنامهها در نمایشگرهای بزرگ بهتر صورت میگیرد. پردازنــده جدیدی برای کرومبوکها طراحی شــده تا بهواســطه آن اپلیکیشنهای اندرویدی بهتر اجرا شوند. البته نباید این پردازنده را با پردازندههای رایج اینتل که برای کرومبوکهای پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرند اشتباه گرفت. با این حال میتوان از آن برای اجرای اپلیکیشنها و سایر برنامههای ساده سیستمعامل کروم بهره برد. وجود چنین پردازندهای باعث شده تا لپتاپها از نظر وزنی سبک و برای کودکان نیز بسیار مناسب باشند.

طراحی و نمایشگر لپتاپ زیبا و کوچــک ‪Asus Chromebook Flip C101‬ با 862 گرم وزن و 15 میلیمتر ضخامــت بهراحتی قابل حملونقل اســت. بدنه آلومینیومی و براق لپتاپ C101 با صفحهکلید مشکی، ظاهر خارجی آن را شبیه به لپتاپ مکبوک کرده، اما لوگوی کروم روی در سیستم، کاربر را با واقعیت مواجه میکند. بدنه فلزی C101 آن را به سیستمی مقاومتر و براقتر از کرومبوکهای متوسط با بدنه پلاستیکی تبدیل کرده است. لــولای 360 درجــه بــهکار رفتــه در سیســتم، کمــک میکنــد تا صفحهکلید بهطور کامل به پشــت بدنه چرخش داشــته باشــد و در زاویههــای مختلــف قابل تنظیم باشــد. صفحهکلیــد و بدنه را بهصورت خیمه میتوان تنظیم کرد، یا از صفحهکلید بهعنوان پایه برای نمایشــگر بهره برد. همچنین با چرخش کامــل صفحهکلید به پشت بدنه، میتوان لپتاپ را به تبلت تبدیل کرد. تنظیم لپتاپ در حالت پایه و خیمه، شرایط را برای تماشای فیلم مهیا میسازد. وضوح تصویر نمایشــگر چندان بالا و باکیفیت نیســت، بــا این حال ویدیوهــای HD با تصویری شــفاف و رنگهای واقعــی نمایش داده میشــود. وضوح تصویر نمایشــگر IPS صفحهلمســی 10.1 اینچی، 800×1.280 پیکســل است. با اینکه روشــنایی نمایشگر بیش از حد انتظار اســت، ولی زاویه دید خوبی دارد. انعکاس روی نمایشگر نیز باعث میشــود تا در محیطهای خیلی روشن بهراحتی با نمایشگر نتوان کارکرد.

اسپیکر صدای اسپیکرهای لپتاپ به شکل قابل توجهی بالا است، اما کیفیت آن در صداهای بالاتر افت پیدا میکند.

آماده برای اجرای اپلیکیشنها سیســتمعامل کروم، حول محور مرورگر تحت وب کروممیچرخد و لپتاپهای کرومبوک با برنامه جانبی گوگل پلیاســتور، بیشتر شبیه به یک وسیله اندرویدی میشوند. برای اینکه درک بهتری از داخل Flip C101 داشــته باشــید، باید بگوییم پردازندهای را تصور کنید که داخل یک پردازنده دیگر تعبیه شده باشد تابهطور انحصاری فقط اپلیکیشنهای اندرویدی را با قدرت بیشتری اجرا کند. چنیــن ترکیب بندی که به SoC (سیســتم روی تراشــه( معروف شــده، داخل لپتاپ ‪Samsung Chromebook Plus‬ نیز به کار رفته است.

پردازنده پردازنــده ‪ARM-based Rockhip 3399‬ از یــک پردازنــده دو هستهای Cortex-A72 ، یک پردازنده چهارهستهستهای A53 Cortexو یک پردازنده جدا و منحصر برای کرومبوکها تشکیل شده است تا اپلیکیشنهای اندروید را به نحو احسن اجرا کند. پردازنده در کنار رم چهار گیگابایتی فعالیت میکند. حافظه داخلیخلیلپتاپ 101 FlipC ، 16 گیگابایت اســت، اما با کمک کارت حافظه میکرو SD و شیاری که برای آن تعبیه شده، حجم حافظه کلی لپتاپ را میتوان ارتقا داد. با اینکه لپتاپ ‪Flip C101‬ ســریعترین عملکرد را ندارد، اما هنوز هم عملکرد آن خوب بهشــمار میآید، بهویژه اگــر فراموش نکنیم که با یک کرومبوک ارزانقیمت سروکار داریم. در آزمایشهایی که بهعمل آمده است، زمانی که تعداد اپلیکیشــنها و پنجرههــای باز خیلی زیاد نبودند، بسیاری از اپلیکیشنها به نســبت روان و سریع اجرا میشدند. در این سیستم بعد از باز کردن حدود هشت تب که شامل پخش ویدیو HD ، جستوجو در اینستاگرام و اجرای برنامههای Slack و Spotify بود، عملکرد سیســتم شروع به کند شــدن کرد. توانایی بســیاری از کرومبوکهای ارزانقیمــت در اجــرای برنامهها حدود یکسوم ‪Flip C101‬ است.

تاچپد و صفحهکلید از آنجا که ‪Flip C101‬ لپتاپ کوچکی اســت، تاچپد و صفحهکلید آن بهصورت فشرده طراحی شده؛ با این حال کلیدها از نظر استحکام و ارتفاع بهخوبی طراحی شدهاند. بهنظر میرسد اندازه کلیدها برای انگشتان کودکان مناسبتر باشد. با اینکــه FlipC C101رابهصــورت تبلت هم میتوان اســتفاده کرد، اما چندان به انجــام این کار توصیهنمیشــود. زمانی که نمایشــگر وصفحهکلید روی هم قرارمیگیرند، نگهداشتن آن روی دست کمی سختمیشود.

باتری باتری لپتاپ از طریق پورت USB-C شارژ میشود و شرکت ایسوس تخمین زده است که مدت زمان نگهداری شــارژ آن حدود 9 ساعت خواهد بود. در واقعیــت، ماندگاری شــارژ باتری بســتگی به نوع و میزان مصرف کاربــر دارد و از طرف دیگر با هر بــار مصرف، قابلیت نگهداری شارژ باتری کاهش پیدا میکند؛ بنابراین در واقعیت مدت زمان نگهداری شــارژ C101 را باید حدود هفت ساعت و 35 دقیقه بهشمار آورد.

پورتها و اتصالات شرکت ایســوس، C101 را به یک پورت قدیمی USB-A و دو پورت

USB-C مجهز کرده که از پورت USB-C آن برای شارژ باتری، خروجی تصویر و نقلوانتقال اطلاعات با سرعت پنج گیگابایت در ثانیه میتوان اســتفاده کرد. شــیار کارت حافظه ‪Micro SD‬ را نیز نباید فراموش کرد؛ چراکه از آن برای آپلود سریع تصاویر، ویدیوها و سایر فایلها میتوان بهره برد. ‪Asus ChromebookookFlipC101‬ C101 بخریم؟ اگر بهدنبال سیســتمهای کوچک و جمعوجور بــا پایینترین قیمت هستید تا کارهای معمول روزانه کامپیوتری را انجام دهید، بنابراین ChromebookebookFlipC101 C101 با انــدازه 10.1 اینچی میتواند گزینه مناسبی باشد. اگر حاضرید کمی بیشتر پول پرداخت کنید، توصیه میشــود مدل 12 اینچی آن را انتخاب کنید؛ چراکه از نمایشــگری بزرگتر وشفافترتر، صفحهکلیدی با نور پسزمینه و عملکرد بهتری برخوردار است. ازمیان سیستمهای دیگری که در سطح Flip C101 باشند، میتوان بــهلپتــاپ مقــاوم11 ‪Lenovo Chromebook Flex‬ و لپتاپ باریک 1 AcererSwift اشاره کرد، اما لپتاپ ایسوس کوچکترین و سبکترین آنها است. دو لپتــاپ ‪HP Chromebook‬ ‪x 360‬و Acer Chromebookebook11 11 هم از جمله سیستمهای هم سطح Flip C101 هستند. مشخصات اصلی پردازنده: 3399 Rockchip رم: چهار گیگابایت حافظه داخلی: 16 گیگابایت پورت: دو پورت 3.1 USB-C ، شیار کارت میکرو SD

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.