رونماییازبودجهICT كشور و چـند نکته

Asre Ertebat - - صفحه اول -

معمولا وقتي ماه آذر هر سال به انتها نزديك ميشود، بحث بودجه و تحليل و ارزيابي آن حسابي داغ ميشود. هفته گذشته لايحه بودجه سال ۹۷ از سوی رييسجمهور به مجلس شورای اسلامی ارايه شد. اما آن بخش از بودجه که به حوزه ICT مربوط ميشود، حاکي از اين است که براي وزارت ارتباطات و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.