«كاداستر»طرحیكه 40سالقراراست اجرا شود

Asre Ertebat - - صفحه اول -

80 درصد اختلافات در مراجع قضایی و دادگستریها مربوط به موضوع مالکیت اراضی است و این آمار زمانی ارایه میشود که عمر کلید خوردن طرح کاداستر برای پایان دادن به این دعواها به 40 سال میرسد و حداقل 22 سال از زمانی که قرار بود این طرح 20 ساله به سرانجام برسد هم میگذرد؛ طرحی که در این...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.