هشتمین دوره رقابتهای دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران

باحمایتآسانپرداختبرگزارمیشود

Asre Ertebat - - بانکداري الکترونیکي -

هشتمین دوره مسابقات دو و میدانی داخل سالنقهرمانیآسیاباحمایتآسانپرداخت طی روزهای 12 تا 14 بهمن ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار میشود. دو و میدانی ایران برای سومین بار است که میزبان برگزاری مسابقات داخل سالن آسیا میشود. رقابتهای سال 2004 و 2010 تهران و این بار نیز در سال 2018 سالن سرپوشیده دو ومیدانی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران به مهمترین آوردگاه داخل سالن آسیایی تبدیل میشود. در سال 2004 تیم ملی دو ومیدانی ایران پس از کشور چین با 6 مدال طلا، 12 نقره و 8 نشان برنز به عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت و در سال 2010 نیز با کسب 5 مدال طلا، 6 نقره و 12 نشان برنز بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد. در این دوره حضور ستارههایی چون موتاز عیسی بارشیم، قهرمان پرش ارتفاع جهان وعبداله حیران، نایب قهرمان 800 متر جهان از کشور قطر و قهرمانان نامی دو و میدانی چین، ژاپن، کره، قزاقستان، کویت و افتخارآفرینان غیور دو و میدانی ایران همچون حسن تفتیان، کیوان قنبرزاده، علی ثمری، رضا قاسمی، حسین کیهانی، مسلم نیادوست، امیر مرادی، علی خدیور، ســپیده توکلی، فرزانه فصیحی و دیگر ملیپوشان، بیتردید به کیفیت برگزاری و همچنین سطح رقابتها خواهد افزود و جامعه ورزش و مردم ایران بیصبرانه منتظر افتخارآفرینی دیگر از خانواده بزرگ دو و میدانی ایران هستند. گفتني است آسان پرداخت در راستاي مسوولیتهاي اجتماعي خود، براي دومین سال پیاپي به عنوان حامي مالي در کنار فدراسیون دو و میداني قرار دارد و از مسابقات و رویدادهاي متعدد ورزش مادر، در حوزههاي قهرماني و پایه حمایت ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.