7رويداد مهم حوزه فاوا درسال 96

Asre Ertebat - - News - كاوه درفشاني

سال 96 سالي پر اتفاق در حوزه فاواي كشور بود؛ آمدن وزيري دهه شصتي به وزارت ارتباطات و بركناريها و انتصابات گسترده در حوزه فاواي كشور از جمله در وزارت ارتباطات، مخابرات، همراه اول و رايتل گوياي سالي پرحادثه بود كه با خانهتكاني گسترده در فاواي كشور همراه شد. برگزاري انتخابات الكترونيكي، معضلات تاكسيهاي اينترنتي، حمله باجافزار واناكراي و پرتاب نشدن ماهواره به فضا از جمله مهمترين نقاط تاريك و روشن فاواي كشور در سال 96 بودند كه در اين مطلب به بررسي آنها ميپردازيم.

انتخابات الكترونيكي معلق بين خوب و بد

1 ابنوتدخهابواهتمالواکرتهربوننایبکهیدلاسیاللیه ا عبمولیداتکهی ن روشیدهکاوغبهذتوعپویشقتمترییابفتواند.ه اساملطر96ح اما برای نخستین بار برگزاری انتخابات الکترونیکی در جریان انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای شهر به شکل محدود عملیاتی شد تا محکی جدی به امکان اجرای این روش خورده و ضعفها و قوتهای آن آشــکار شود.بر این اساس انتخابات سال 96 از دو منظر ثبت مشخصات فردی رایدهندگان از یك سو و ثبت رای شوراها در بعضی شعب از سوی دیگر الکترونیکی برگزار شد. البته به دلیل نبود امکانات و برنامهریزیهای لازم در هر دو زمینه هم الکترونیکی بودن انتخابات نصفه و نیمه بود. در انتخابات ریاســتجمهوری 96 در برخی شعب اخذ رای، مشخصات فردی رایدهندگان از طریق دستگاه بارکدخوان ثبت شد و البته در برخی شعب نیز کدملی و سایر مشخصات رایدهندگان به صورت دســتی وارد شد و یکپارچگی و سیستمی جامع وجود نداشت. برای پنجمین انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا نیز در برخی از شعب ثبت رای بهصورت الکترونیکی و البته در بیشتر شعب به شکل دستی و سنتی انجام شد.در خصوص الکترونیکی بودن انتخابات شوراها در برخی شعب نیز انتقاداتی از جمله کند بودن فرایند رایگیری مطرح شد. در یك نمونه از این انتقادها نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در ضمن برگزاری فرایند انتخابات، سرعت رایگیری الکترونیکی را پایین اعلام کرد و گفت: مشکلاتی در شعب برگزاری انتخابات الکترونیکی وجود دارد که باید این مشکلات مدیریت شوند. از سوی دیگر در این انتخابات البته باتوجه به مسلط نبودن مسوولان شعب به نظر میرسید که کلاسهای توجیهی و آموزشی کافی برای برگزارکنندگان انتخابات الکترونیکی برگزار نشده و دستپاچگی و ســردرگمی برخی از مسوولان باجههای مختلف نیز گویای همین امر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.