خطوط قرمز را جابهجا کردیم

یک فنجان چای با سروش صحت

Bani Film - - صفحه اول -

گروه تلویزیون : شاید چهره ای جدی و از نظر عده ای که او را از نزدیک و به خوبی نمیشناسند، چهره اخمویی داشته باشد. اما بسیار خوش مشرب و خنده رو و خوش اخالق است. نه فقط در طول مصاحبه بلکه وقتی روی صندلی کارگردانی هم قرار می گیرد در عین نگاه جدی ای که به کار دارد، با همه اعضای گروه چه بازیگران و چه گروه تدارکات خوش اخالق است. خوش خلقی خصیصه مهم این بازیگر و کارگردان است که مدتی است فصل دوم «لیسانسه ها» را روی آنتن شبکه سه دارد. گرچه خودش آن را فصل دوم «لیسانسه ها» نمی داند و در مصاحبه ای که پیش رو دارید، در این باره توضیحاتی ارائه داد. اما می توان این مجموعه را یکی از متفاوت ترین کارهای این کارگردان دانست. از این رو در نخستین جمعه زمستانی مهمان یک فنجان چای بانی فیلم شد و با او درباره این مجموعه و برنامه «کتاب باز» و فعالیت های اخیرش گفت و گویی داشتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.