احداث پردیسهای سینمایی در تبریز

Bani Film - - سینمـا -

مدیرعامل موسسه سینماشهر در بازدید از مجتمعهای تجاری ستاره باران و الله پارک تبریز از احداث پردیسهای سینمایی در این شهر در آیندهای نزدیک خبر داد.در این بازدید علی محرمی معاون هنری و سینمایی اداره کل گفت: با توجه به رغبت و عالقه ای که بخشی از سرمایه گذاران بخش خصوصی در خصوص ایجاد پردیس های سینمایی از خود نشان داده اند امیدواریم تا پایان سال جاری شاهد افتتاح ٥ باب سینما در سطح استان باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.