عمده ترین مشکل انیمیشن «مخاطب شناسی» است

محمدعلی صفورا:

Bani Film - - سینمـا -

محمدعلی صفورا استاد دانشگاه و انیماتور در پاسخ به این پرسش که تولید انیمیشن با توجه به هزینه بری و زمانبری در کشورمان توجیه اقتصادی دارد یا نه، به بانی فیلم گفت: انیمیشن هنر- صنعت پرهزینه ای است و برای تولید یک انیمیشن سینمایی حداقل به چهار سال زمان احتیاج داریم. با توجه به پیشرفت انیمیشن ایران در سایر زمینه ها مثل فیلم های کوتاه تجربی و انیمیشن تلویزیونی، الزم است آثار سینمایی هم ساخته شود. بسیاری از کسانی که وارد تولید فیلم سینمایی انیمیشن می شوند، با «مخاطب شناسی» و «استانداردهای الزم اکران» فیلم ها روی پرده سینما آشنا نیستند و در بخش هایی غفلت کردیم. معموال اثری که ساخته می شود، شاید در جنبه های کیفی قابل توجه باشد، اما در بسیاری موارد با لغزش رو به روست و این باعث می شود نتوانیم طیف وسیع مخاطب را جذب کنیم.

صفورا ادامه داد: آثار هالیوود و آمریکا با پروداکشن، بودجه و زمان بندی مناسب، بهترین امکانات الزم را برای سینمای انیمیشن دارند و جزو پر فروش ترین انیمیشن ها در سراسر دنیا می شود. این به معنی آن است که هالیوود تمام مالحظات را برای تولید انیمیشن سینمایی در نظر می گیرد، اما متأسفانه ما از این مسائل غافلیم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه عمده ترین مشکل در سینمای انیمیشن ایران نبود مخاطب شناسی است، افزود: انیمیشن جزو رسانه هایی شناخته می شود که باید برای مخاطب عام و خانواده ساخته شود؛ یعنی افراد سالمند تا کودک را پوشش دهد و نیازمند قصه ای هستیم که این طیف وسیع را در بر بگیرد. بعد از قصه خوب، نیازمند ساختار مناسبی برای روایت آن هستیم که باید در کارگردانی و مباحث بصری مد نظر قرار گیرد. ما در تمام بخش ها ضعف داریم؛ یعنی هم قصه هایی که انتخاب می کنیم برای مخاطبان عام و به خصوص کودک و نوجوان مناسب نیست و همچنین شناخت چندانی برای ساختار کارها در زمینه کارگردانی نداریم. بنابراین، ماحصل کار آثاری می شوند که در بسیاری از بخش ها خوبند، اما جامع نیستند و این باعث می شود تنها در جشنواره ها دیده شوند و در اکران موفق نباشند.

صفورا خاطرنشان کرد: در زمینه انیمیشن سینمایی در ابتدای راهیم و زیرساخت های آن ایجاد شده و شاید این آزمون و خطا مقداری الزم است، اما نباید موجب شود که دائم اشتباه کنیم. واقعیت این است که به لحاظ تفکر سازنده انیمیشن دچار مشکلیم، چون باید به تمام جنبه های انیمیشن اشراف داشته باشیم تا بتوانیم انیمیشن خود را بسازیم و موفق باشیم.

کارگردان فیلم «خودروهای ماندگار» در پاسخ به این پرسش که چطور باید انیمیشنی همراه با عناصر جذب مخاطب بسازیم، بیان کرد: این کار احتیاج به کار تیمی قوی دارد و باید بودجه آن تأمین شود و تهیه کننده حرفه ای باالی سر کار باشد. شناخت تیم کارگردانی و تولید از بخش های مختلف انیمیشن نیز باید کامل باشد. در انیمیشن سینمایی حساسیت بیشتر است، چون افراد بسیاری در تولید آن دخیل هستند. اگر همه کارشان را درست انجام دهند، اما تفکر اصلی -کارگردان- کامل نباشد، قطعا مشکل ساز می شود.

او با بیان اینکه به آینده انیمیشن امیدوارم، گفت: در دو سال گذشته فیلم هایی اکران شدند که از لحاظ فنی و زیبایی شناسی خوب بودند، اما تمام این ها برای مخاطب مالک نمی شود. اگر قصه، مخاطب شناسی و کارگردانی خوبی نداشته باشیم، حتی اگر جایزه بگیریم، ارزش چندانی ندارد. مالک اصلی مخاطبی است که نیاز به شادی، قصه خوب و قهرمان دارد.

,ه ,ظ

واقعیت این است كه ب لحا تفکرسازنده انیمیشن دچار مشکلیم، چون باید به تمام جنبه های انیمیشن اشراف داشته باشیم تا بتوانیم انیمیشن خود را بسازیم و موفق باشیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.