شروع مونتاژ جدیدترین فیلم صدرعاملی

Bani Film - - سینمـا -

فیلمبرداری «سال دوم دانشکده من» جدیدترین فیلم بلند سینمایی رسول صدرعاملی به پایان رسیده و این روزها در مرحله مونتاژ قرار دارد. هدف سازندگان «سال دوم دانشکده من» حضور آن در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر است و در این راستا تا چند روز آینده نسخهای از آن به دست هیات انتخاب خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.