«باشو» و «رگبار» از بهترین آثار بیضایی است

حسین محجوب:

Bani Film - - سینمـا -

حسین محجوب در مورد آثار سینمایی بهرام بیضایی که برگرفته از پیشینه غنی او در حوزه ادبیات و تئاتر است، به بانی فیلم گفت: مگر می توان آثار با ارزش ایشان بدون تاثیر باشد؟ پیشینه ای که در زمینه ادبیات و تئاتر داشت بالتبع بر روی سینمای ایشان هم تاثیر می گذارد و نمی توان آنها را از هم منفک کرد و هر کدام را جداگانه از هم مورد ارزیابی قرار داد.

وی در مورد بهترین اثر سینمایی یا تئاتر بیضایی گفت: فکر می کنم فیلم های «باشو، غریبه کوچک» و «رگبار» او از بهترین آثار این کارگردان است.

این بازیگر که در فیلم های سینمایی «رگبار» و «شاید وقتی دیگر» بهرام بیضایی جلوی دوربین حضور داشته است، ادامه داد: جای بسی تأسف است که ایشان در وطن نیستند. هر چند مگر کسانی که در ایران هستند کار دارند؟ متاسفانه همه آنان در حال حاضر بیکارند و کار دست کسانی است که شاید اساسا هیچ ربطی به سینما نداشته باشند.

او در پایان افزود:در هر حال تولد بهرام بیضایی را تبریک می گویم و انشاهلل که جشن 120 سالگی ایشان را بگیریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.