بیضایی هر کجای دنیا که باشد به او افتخار میکنیم

سیامک اطلسی:

Bani Film - - سینمـا -

سیامک اطلسی، در مورد آثار بیضایی، به بانی فیلم گفت: به هر حال استادی و اشرافی که به اطالعات و مسائل روز جامعه داشت را در آثار سینمایی او می بینیم. کارهایی هم که از او می بینیم، همه درجه یک و ماندنی است. آثار او با کسی که می خواسته فقط یک فیلم بسازد - چه خوب، چه بد یا متوسط- بسیار تفاوت دارد. بازیگر فیلم سینمایی «شاید وقتی دیگر» افزود: آنچه مسلم این است که تمام آثار بیضایی قابل تعمق است. جای ایشان همیشه در ایران خالی است و فیلم هایی که از ایشان می بینیم جذابیت های خودشان را دارند، ما این فیلم ها را دیده ام و تازه فهمیده ایم که بیضایی در این فیلم ها به چه نکات حساسی اشاره می کرده است. این است که تاثیرات عمیقی روی مخاطب می گذارد. این بازیگر با اشاره به بهترین آثار بیضایی در سینما گفت: می توان گفت «شاید وقتی دیگر» یکی از کارهای ماندنی ایشان باشد. افسوس می خورم که چطور کسی همچون بهرام بیضایی که می توانست برای اهالی سینما و مردم مفید باشد، در ایران حضور ندارد. من جای ایشان را خالی می دانم. باید ایشان می بودند و در اینجا فیلم می ساختند. ولی به هر جهت آنطور که خودشان صالح دانستند به خارج رفتند. با این حال هر کجا که بروند، هر کاری که انجام دهند، یک ایرانی هستند و ما به او افتخار می کنیم. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستند سالمت و موفق باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.