برگزاری کنفرانس مطبوعاتی فستیوال برلین به تاخیر افتاد

امسال از این جشنواره معتبر هیچ نماینده ای به تهران سفرنکرده

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم-گروه سینمای ایران: تاریخ برگزاری کنفرانس مطبوعاتی جشنواره برلین به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار بانی فیلم،بر اساس اعالم جدید دست اندرکاران این رویداد سینمایی، کنفرانس مطبوعاتی شصت و هشتمین دوره جشنواره روز ششم فوریه در شهر برلین برگزار می شود. اگرچه قبال قرار بوده در 15 ژانویه اطالعات کلیه فیلمهای انتخاب شده به آگاهی رسانه های عمومی برسد. جشنواره امسال از پانزدهم تا بیست وپنجم فوریه برپا می شود و به نظر کارشناسان سینمایی بین ششم تا پانزدهم فوریه کمپانی های فیلمساز فرصت بسیار فشرده ای برای آماده کردن خود وحضور در جشنواره را دارند.

پیش از این چه در جشنواره برلین و چه سایر رویدادهای سینمایی مهم، کنفرانس های مطبوعاتی حدود یک ماه قبل از شروع برگزاری شان بر پا می شدند.

البته هنوز مدیر جشنواره برلین توضیحی درباره تاخیر در برپایی کنفرانس مطبوعاتی در اختیار رسانه ها نگذاشته است.

از سوی دیگر، تاکنون طبق سنت هرساله جشنواره برلین، هفت فیلم مسابقه و تعدادی از آثاربخش های جنبی اعالم شده اند.

برمبنای شنیده های خبرنگار بانی فیلم، از کشور ایران حدود هفتاد فیلم بلند سینمایی امسال به این جشنواره ارائه شده است که گویا شانس فیلمهای «خوک» ساخته جدید مانی حقیقی،«بمب» به کارگردانی پیمان معادی و «موریانه ها» که اولین تجربه بلند سینمایی مسعود حاتمی است، می توانند از شانس خوبی برخوردار باشند.

یادآور می شود؛ امسال بر خالف آنچه در سال های گذشته شاهد بودیم از جشنواره برلین هیچ نماینده ای به تهران سفرنکرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.