چرا سریالها به ایستگاه پایانی نمی رسند!

ارزان تر بسازیم تا مجموعه های تلویزیونی در میانه راه متوقف نشوند

Bani Film - - صفحه اول -

گروه تلویزیون: در ماه اخیر بیش از 6 سریال تلویزیونی در حال تولید به دلیل مشکل مالی متوقف شدند، در حالی که این روزها تلویزیون در شرایط مالی نامساعد بیشترین تعداد سریال در مرحله ابتدای تولید، در میان راه، روزهای پایانی و البته چندین مجموعه در حال پیش تولید را در دست دارد و می توان گفت از این لحاظ نسبت به سالهای گذشته در این امر رکورددار است.

در اینکه هزینه های مترتب بر ساخت یک سریال تلویزیونی از پیش مشخص است و تقریبا تلویزیون و گروه تولید می دانند سریال تصویب شده (بدون در نظر گرفتن اتفاقات میان راه) با چند جلسه تصویربرداری به پایان می رسد. با این حال شاهدیم که تعداد زیادی از سریال ها تنها به دلیل مشکالت اقتصادی در این مسیر متوقف یا به قول برخی از تهیه کنندگان روند تولیدشان کند شده ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.