اعالم زمان تشییع پیکر علی رامز

Bani Film - - سینمـا -

هادی مرزبان به ایسنا گفت: پیکر مرحوم علی رامز ساعت ۰۳:۹ صبح یکشنبه، دهم دی ماه از مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشییع میشود.

رامز که در طول سالها فعالیت تئاتری، در نمایشهای هادی مرزبان بازی کرده، متولد سال ۶۰۳۱ بود و پنجشنبه هفتم دی ماه پس از دورهای بیماری و همچنین براثر کهولت سن درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.