«کوپال» در جشنواره جیپور

Bani Film - - سینمـا -

فیلم سینمایی «کوپال» ساخته کاظم مالیی روز هشتم ژانویه (۸۱ دی) در بخش مسابقه دهمین دوره جشنواره جیپور به نمایش در میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.