«یک قناری یک کالغ» نقد میشود

Bani Film - - سینمـا -

خانه هنرمندان یکشنبه دهم دی میزبان نمایش فیلم «یک قناری یک کالغ» در ساعت۶۱ است.بعد از نمایش فیلم نشست نقدو بررسی با حضور اصغر عبداللهی کارگردان و علی حضرتی تهیهکننده این فیلم برگزار میشود. منتقد این نشست عزیزاهلل حاجی مشهدی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.