آنتونی هاپکینز در ارزیابی کارنامه اش

Bani Film - - سینمـا -

من فیلمهای خوب زیادی بازی کردهام. «بقایای روز» )1993( را خیلی دوست دارم. کار درخشانی بود. «نیکسون» هم حال و هوای ویژهای داشت. «سکوت بره ها» بیشتر از هر فیلم دیگری از من مورد توجه قرار گرفت. برایم جالب بود در کنار فروش باال و استقبال تماشاگران، منتقدان هم آن را بسیار پسندیدند و جوایز اصلی اسکار را از آن خود کرد. احساس میکنم در بین فیلمهایم «سریعترین سرخپوست دنیا» (۵۰۰۲) آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت و مطرح نشد؛ هرچند از همکاری با راجر دانلدسن در این فیلم خیلی راضی هستم. نقشی که در آن بازی کردم، یکی از نقشهای مورد عالقهام است.خودم وقتی در حال بازی در نقشی هستم، میتوانم احساس کنم آن نقش و فیلم مورد توجه تماشاگران و منتقدان قرار میگیرد یا خیر. خیلی خوشحالم که بازیهایم مورد توجه عموم تماشاگران بینالمللی قرار گرفت و مجبور نبودم برای جلب توجه انان، تالش مضاعفی کنم. خیلی از مردم فکر میکنند فیلمهای زیادی بازی کردهام، اما اینطور نیست. زمانهای زیادی دور از دنیای سینما و بازیگری بودهام. اما خوشبختانه نقشهایی را بازی کردهام که مورد توجه قرار گرفته و همه دربارهاش حرف میزنند. به همین دلیل، این تصور وجود دارد که در فیلمهای زیادی ظاهر شدهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.