راهپيما تهيهکننده برنامه «زاویه» شد

Bani Film - - تلویزیون -

محمدرضا راهپیما تهیهكنندگی مجله علوم انسانی شبكه چهار را عهده دار شد.

به گزارش رسيده، مجله علوم انسانی «زاويه» كه سابق بر اين تهيه كنندگی آن را حسين مروی برعهده داشت با تهيه كنندگی محمدرضا راهپيما روی آنتن می رود.

محمدرضا راهپيما تاكنون تهيه كنندگی برنامه هايی همچون «پاورقی»، مسابقه «چهار در چهار»، «روز خوب ارديبهشتی»، «سوره تماشا» ...و را در شبكه چهار سيما بر عهده داشته است.

«زاويه» كاری است از گروه فرهنگ و انديشه شبكه چهار سيما كه به صورت هفتگی چهارشنبه ها ساعت 20:30 پخش و روز بعد ساعت 14:30 بازپخش می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.