آغاز فصل جدید «وقتشه» در شبکه نسیم

Bani Film - - تلویزیون -

فصل جدید برنامه وقتشه به زودي از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

به گزارش بانی فیلم، کامران تفتی که این شبها دو سریال «سایه بان» و «محکومین» را روی آنتن دارد، اجرای فصل د.وم «وقتشه» را نیز برعهده گرفت.

این برنامه به تهیه کنندگي ابولفضل صفري و مقداد مومن نژاد و اجراي کامران تفتي با محوریت زندگي بهتر و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي در حال ساخت است. انتقال مهارت هاي اساسي بهبود سبک زندگي در فضایي شاد و خودماني در دستور کار تیم برنامه سازي قرار دارد. حضور تماشاچیان، بازي هاي جمعي، کپسولهايمحتوایيشادواستفادهازفرمهايبصريوپرفورمنس از جمله بخش هاي پیش بیني شده در برنامه است. دیگر عوامل وقتشه عباس اختري کارگردان، حسین کلهر نویسنده، پویان هدایتي مدیر تولید هستند. فصل اول این مجموعه نیز مدتی پیش رویآنتناینشبکهبودکهموردتوجهمخاطبانقرارگرفت.درفصل نخستزوجهایهنرمندنیزدراینبرنامهحضورپیداکردهبودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.