تهرانی: مدیری مسووالن را مسخره می کند!

Bani Film - - تلویزیون -

گروه تلویزیون: سعید تهرانی در گفت و گو با بانی فیلم در خصوص عدم همکاری اش با تلویزیون گفت: متاسفانه رویکرد تلویزیون تغییر کرده و با ما کار نمی کند و صرفا با گروه خاصی همکاری می کند. متاسفم بگویم که تلویزیون که نامش رسانه ملی است و فقط مختص چند نفر شده. چه در زمینه کارگردانی و تهیه کنندگی و چه بازیگری و با گروه هایی همکاری می کند که تا ‪۵ ۴-‬ سال آینده هم قرار است که با تلویزیون کار کنند و انگار کنتراتی کار می کنند!

وی که به شدت از فضای تلویزیون گله مند است، همچنین افزود: من چند وقت پیش برای آقای علی عسکری و دفتر مقام معظم رهبری هم نامه ای در این باره نوشتم. شرایط تلویزیون به گونه ای شده است که ما برای ادامه زندگی و کار کردن باید از ایران برویم و چاره ای جز این کار برای عده ای نگذاشته اند.تلویزیون در زمینه کمدی سالطینی به نام مدیری و جوان دارد. اما آیا در زمینه های تاریخی، اجتماعی و پلیسی و غیره نیز نباید سالطین داشته باشد؟ متاسفانه شرایط به قدری نابسامان است که بار اصلی تلویزیون بر دوش فقط دو برنامه «دورهمی» و «خندوانه» است و بقیه برنامه ها تکرار مکررات است. سریال هم که ساخته می شود، فقط یک عده تهیه کننده و کارگردان و بازیگر در این زمینه با تلویزیون همکاری می کنند و از این سریال به سریال دیگر می روند. اغلب تهیه کننده ها و کارگردان های حرفه ای خانه نشین شده اند.

او افزود:من ۶۱ سال است که در زمینه بازیگری، تهیه کنندگی و کارگردانی در سینما و تلویزیون فعالیت می کنم. بعضی وقت ها نام افرادی را می شنوم که اصال نمی شناسم ولی در حال فعالیت در تلویزیون هستند.

وی درباره برنامه «دورهمی» هم خاطرنشان کرد: هنرمند دیگر حرفی در این برنامه برای گفتن ندارد و از این رو مسووالن مملکت را ریشخند می کند و همه حرف ها و اتفاقات را به خنده می گیرد و مردم هم می خندند و لذت می برند!

تهیه کننده فیلم «سربلند» همچنین در پایان با بیان مشکالتی که برای هنرمندان وجود دارد، گفت: من به تلویزیون پیشنهاد کردم که سریال ‪۰۰۴ ۰۰۳-‬ قسمتی بسازم تا مردمی که گرفتار ماهواره و سریال های ترکیه ای ۰۰۳ قسمتی شده اند، خالص شوند و جذب سریال های خودمان شوند. آن وقت حمایت نمی شوم. با فیلمنامه کامل می روم و نمی توانم کار کنم، بعد برخی آقایان با چند خط طرح کار را می گیرند و برآورد بودجه می شوند!امیدوارم فکری به حال تلویزیون شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.