خیابانی به شایعه ممنوع الکاری اش پایان داد!

Bani Film - - تلویزیون -

جواد خیابانی روز گذشته پرسپولیس- تراکتورسازی شد شایعات پایان بدهد.

به گزارش بانی فیلم، جواد خیابانی که مدتی پیش شایعه ممنوع التصویری اش در فضای مجازی و رسانه ها جزو مهمترین اخبار بود، روز گذشته با گزارشگری بازی پرسپولیستراکتورسازی ثابت کرد که حرف های دلسوزانه اش در خصوص

گزارشگر بازی تا بدین نحو به کم کاری مسووالن در زلزله استان کرمانشاه در روند فعالیت او در تلویزیون تاثیرگذار نخواهد بود.

خیابانی جدا از چند مصاحبه و پست هایی که در فضای مجازی در این دو هفته گذاشته بود، در برنامه «حاال خورشید» مهمان رضا رشیدپور شد و با چشمانی گریان مسووالن را در پی گیری ساخت و سازها و ارسال کمک ها برای زلزله زدگان کرمانشاه مقصر دانشت و آنها را دعوت کرد تا در این اتفاق کنار مردم باشند و به زندگی آسیب دیدگان زلزله به سرعت سروسامان بدهند.

خیابانی آخرین بار مسابقه تیم منتخب کرمانشاه و تیم منتخب ملی ۸۹ را گزارش کرده بود. او از جمله افراد فعالی بود که پس از وقوع زلزله در کرمانشاه حضور پیدا کرد و همچنان در زمینه جمع آوری کمک ها و سروسامان دادن به آسیب دیدگان فعالیت می کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.