آقا و خانم ممنوع التصوير!

باني فيلم در گفت و گو با صاحب نظران داليل پخش نشدن چهره برخی بازيگران از تلويزيون را بررسی می کند

Bani Film - - سینمـا -

گروه سینماي ایران- نسرین بختیاري: داغ شدن دوباره تب ممنوع التصویري برخی هنرمندان به جریان دعوت اخیر ناصر ملک مطیعي به تلویزیون و حضور در برنامه هاي «من و شما» در شبکه شما و «دورهمي» شبکه نسیم باز مي گردد که با وجود وعده هاي داده شده و دست به دست شدن اخبار آن در شبکه هاي مجازي، این اتفاق نیفتاد. همچنین مدتي بعد مشخص شد که تلویزیون از پخش تیزرهاي فیلم سینمایي «خانه کاغذي» به کارگرداني مهدي صباغ زاده به بهانه دیده شدن چهره حسین پاکدل در بخش هایي از آن، سر باز زد. حسین پاکدل که سابقه مدیریت پخش شبکه یک را دارد و مجري سال هاي دور تلویزیون بوده، حاال در کمال تعجب جزو فهرست مغضوبان رسانه ملي قرار گرفته است. هر چند شاید این موضوع بي ارتباط به موضع تندي که او چندی قبل مقابل تلویزیون گرفت، نباشد. او در یکي از مصاحبه هایش در برنامه «دید در شب» گفته بود که کار نکردن با تلویزیون برایش افتخار است. به جز این، هنرمندان دیگري از جمله فاطمه معتمد آریا نیز در گذشته جزو این فهرست بودند، اما به گفته هاتف علیمرداني با تعاملي که با مسئوالن وقت داشت، توانست است، این مشکل را سر پخش آنونس های فیلم «آباجان» مرتفع کند. باران کوثري نیز بازیگر دیگري است که از سالها پیش تیزر فیلم هاي سینمایي اش از تلویزیون پخش نمي شود. کوثري در این رابطه گفته بود «اگر قرار است عده اي دلخور شوند، باز هم سر اعتقاداتم مي ایستم و کسي که تصمیم مي گیرد در عرصه اجتماعي فعالیت کند، پاي عواقبش هم مي ایستد و ممنوع التصویري براي من و بسیاري از بازیگران دیگر خودخواسته بوده است». بر اساس نظر کارشناسان این دست کارهاي تلویزیون اغلب سلیقه اي است و قانون خاصي در این زمینه حکمفرما نیست و به قولی گاهي روح بازیگر هم از ممنوع التصویري اش خبر ندارد؛ تا وقتي که گذرش به صداوسیما یا حراست آن بیفتد!

در هر حال اما پرسش از فیلمسازان و کارشناسان این است که تلویزیون به عنوان رسانه ای متعلق به مردم تا چه اندازه حق تصمیم گیري براي نمایش ندادن چهره یک بازیگر دارد و آیا این طرز عملکرد و تصمیم گیری قانوني است. سوال دیگر این است که تصمیم تلویزیون بر نمایش ندادن چهره بازیگران مغضوب مي تواند تغییري در عالقه مردم نسبت به آن بازیگر ایجاد کند یا خیر؟ بانی فیلم پاسخ این پرسش ها را در گفت و گویي که با صاحب نظران داشت،جویا شده که حاصل آنرا در ادامه از نظر مي گذرانید:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.