تسلیت

Bani Film - - سینمـا -

جناب آقاى محسن امير يوسفى درگذشت پدر بزرگوارتان را به شما و خانواده گرامی امیر یوسفیصمیمانه تسلیت می گوییم. ما را در غم خود شریک بدانید.

روزنامه بانی فيلم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.