سه فصل امسال سینمای ایران 20 میلیون تماشاگر داشت

مهر كم فروش و فروردین پرفروش ماه سینمای 96 فیلمیران و هدایت فیلم، صدرنشینان پخش امسال

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم- گروه سینمای ایران: با گذشت سه فصل از سال جاری و اکران بیش از 68 فیلم حدود 20 میلیون نفر به سینماها رفتند و فروش آثار به مرز 156 میلیارد تومان رسید. مقایسه این رقم با مدت مشابه در سال گذشته از افزایش 15 میلیارد تومانی سینمای ایران حکایت دارد که رقم قابل توجهی است.

به گزارش بانی فیلم، سینمای ایران در 9 ماه نخست امسال 155 میلیارد و 862 میلیون و 585 هزار تومان فروش داشته و 19 میلیون و 761 هزار و 601 نفر سینمارو شاهد اکران 68 فیلم بوده اند که البته چهار فیلم از این تعداد در فصل زمستان روی پرده رفته اند. براساس اعالم دپارتمان توسعه سینما از اکران سال 69، همچنین فروردین امسال با 27/3 میلیارد تومان و مهر با 9/8 میلیارد تومان به ترتیب پرفروش و کم فروش ترین ماهها بوده اند.

تفکیک فیلم ها نیز نشان از اکران شش فیلم در نوروز، 14 فیلم در بهار، 17 فیلم در تابستان، 27 فیلم در پاییز و چهار فیلم در روزهای ابتدایی زمستان طی سال جاری دارد.

فیلمیران نیز که پخش فیلم هایی چون «نهنگ عنبر2» و «آینه بغل» را برعهده داشته با 60/3 میلیارد فروش بیشترین سود را در مقایسه با رقبا به دست آورده و در کنار هدایت فیلم- که 49 میلیارد فروش داشته- هر یک با پخش 12 فیلم بیشترین تعداد اثر را روی پرده فرستاده اند. رسانه فیلمیران با هشت فیلم و 14 میلیارد تومان فروش، پویا فیلم با دو فیلم و 7/5 میلیارد تومان فروش، موسسه بهمن سبز وابسته به حوزه هنری با 5 فیلم و 7/1 میلیارد فروش، سیمای مهر با دو فیلم و 4/4 میلیارد فروش، نسیم صبا با 5 فیلم و دو میلیارد فروش، شکوفا فیلم با چهار فیلم و 1/7 میلیارد فروش و سایر پخش ها با 18 فیلم و 9/5 میلیارد فروش در رتبه های بعدی طی آمارهای 9 ماه اخیر ایستاده اند.

پرفروش ترین سینماها نیز در 9 ماهه نخست امسال از این قرار هستند: پردیس کورش 22 میلیارد تومان، پردیس آزادی 11/7 میلیارد تومان، هویزه مشهد 8/4 میلیارد تومان، پردیس ملت هفت میلیارد تومان، پردیس چارسو 4/6 میلیارد تومان، پردیس زندگی 4/5 میلیارد تومان، پردیس مگامال 4/1 میلیارد تومان، سینما فرهنگ 3/4 میلیارد تومان، سینما ایران 3/3 میلیارد تومان و اریکه ایرانیان 3/3 میلیارد تومان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.