اکبر عبدی نابغه ای با عیار بامزگی باال

بزرگداشت بازیگر محبوب سینمای ایران در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم-گروه سینمای ایران: کم لطفی مستدام سینما به کمدینهایش یک وجه تناقض عجیب دارد و آن هم این است که در به کار بردن لفظ «نابغه» برای هنرمندان شاخص در این حوزه، فقط هنگام مواجهه با کمدینها دست و دلبازی به خرج می دهد. همان کمدینهایی که در عین جذب گستره ترین مخاطبان، اغلب کمترین سهم از جوایز و افتخارات را به خود اختصاص می دهند.

اکبر عبدی نیز بی شک یکی از همین نوابغ سینماست که پس از سالها همچنان برای یافتن جایگزین و مشابه احتمالی اش قطعا به مشکل بر می خورید. عبدی همتا ندارد؛نه در جنس طنزی که ارائه می دهد و نه بداهه پردازی ها،موقعیت سنجی ها و توانایی هایش.

عبدی چه در تلویزیون و چه در سینما با تکیه بر همین امتیازهای بی نظیرش میدان داری می کند.بازیهای عبدی فارغ از کیفیت آثار،همیشه جزو شاخصه های فیلمها و سریالهایی بوده که در آنها شرکت داشته.او یکه تازانه دوربین را به خدمت خود درمی آورد و مستقیم با تماشاگرش طرف می شود.جنس طنز عبدی هیچ شباهتی با هجو،توهین یا مسخره بازی ندارد و به کسی برنمی خورد و این در روزگار وفور سوتفاهم ها خیلی است.اینکه بدانی سلیقه و عواطف مردم جامعه ات در چه اشلی است و هنرت را مبتنی بر آن ارائه بدهی.اینکه در بزنگاه های جامعه حواست به مردمت باشد و بتوانی با هنر شیرینت لبشان را به خنده باز کنی.

اکبر عبدی حاال در ۷۵ سالگی به چنین هنرمندی بدل شده است. او شهرت را با محبوبیت همزمان دارد و برای حفظ و تداوم آن دیگر نیازی هم به تالش بیشتر ندارد؛چرا که مردم او را همان طور که هست پذیرفته اند و دوستش دارند.

عبدی که این روزها با یکی از کمدی های عامه پسند سینما (عشقوالنس) که شرایط تولید به ظهور و حضورشان کمک زیادی کرده روی پرده است.

عبدی که بازی در ۷۷ فیلم سینمایی را در کارنامه دارد، نشان درجه یک فرهنگ و هنر را کسب کرده، در دوره هشتم جشنواره فیلم فجر برای فیلم «مادر» و در دوره سیام برای فیلم «خوابم میآد» سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را به دست آورده و سه بار (در دوره یازدهم برای فیلم «هنرپیشه»، در دوره هفدهم برای فیلم «جنگجوی پیروز» و در دوره سی و یکم برای فیلم «رسوایی» نامزد دریافت سیمرغ بلورین شده است.

امسال دست اندرکاران جشنواره فیلم فجر قصد دارند در جریان این رویداد سینمای،در کنار منوچهر اسماعیلی صداپیشه و محمدعلی نجفی کارگردان بزرگداشتی هم برای عبدی برگزار کنند.همین بهانه ای شد تا بانی فیلم امروز در گفت وگو با دو سینماگر و یک منتقد به اکبر عبدی و جایگاهش در سینمای ایران بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.