نمایش و نقد «نسیان» در اصفهان

Bani Film - - سینمـا -

نشست نقد و بررسی مستند «نسیان» ساخته حسن آخوندپور امروز دوشنبه ۵2 دیماه در سینما سوره اصفهان برگزار میشود.در این برنامه ابتدا در ساعت ۷1 فیلم «نسیان» با حضور حسن آخوندپور نمایش داده شده و پس از آن تماشاگران میتوانند سواالت و نظرات خود را با کارگردان درمیان بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.