«شکالتی» در جشنواره کودک بنگالدش

Bani Film - - سینمـا -

فیلم «شکالتی» به کارگردانی سهیل موفق و تهیه کنندگی ایرج محمدی در ادامه حضور های بین المللی خود، در بخش رقابتی یازدهمین جشنواره کودک بنگالدش به نمایش درمی آید.این جشنواره به عنوان یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی بنگالدش،هر سال با نمایش آثار بلند سینمایی،کوتاه و فیلم های تجربی و همچنین تنظیم کارگاه های تخصصی, سمینار و نشست های متعدد برگزار می شود.در این دوره از جشنواره بیش از ۰۰2 اثر به نمایش درمی آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.