معرفی سینماهای مردمی جشنواره ۶۳ فیلم فجر

Bani Film - - سینمـا -

با اعالم محمدرضا فرجی مدیر امور سینماهای جشنواره، سینماهای مردمی سیوششمین جشنواره فیلم فجر مشخص شد.

به گزارش رسیده، محمدرضا فرجی در خصوص نحوه انتخاب سینماهای مردمی جشنواره امسال گفت: تنوع جغرافیایی و کیفیت سالنهای سینمایی دو عامل اصلی برای انتخاب سینماهای مردمی بود و از سوی دیگر امسال به نحوی سینماها انتخاب شدهاند که فیلم های در حال اکران آسیب نببیند و اکرانشان همزمان با ایام برپایی جشنواره به خوبی ادامه داشته باشد.

طبق اعالم مدیر امور سینماهای جشنواره، مجموعه پردیس مگامال، پردیس کوروش،پردیس آزادی و پردیس چارسو امسال در اختیار جشنواره فیلم فجر هستند.

فرجی ادامه داد: سینماها و پردیسهای سینمایی استقالل، اریکه ایرانیان، آزادی، تماشا، جوان، چارسو، راگا، فرهنگ، کوروش، کیان، مگامال و ماندانا با مجموع 22 سالن سینمایی و ظرفیت بیش از 6 هزار مخاطب، سینماهای مردمی جشنواره سیوششم را تشکیل میدهند.

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن 1۳96 به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.