اعتراض وارد است فیلم های روی دست مانده، ظرفیت پایین اکران

تهيه کنندگان به اکران متعدد فيلم ها در نيمه دوم سال اصالح آیين نامه اکران سال ۷9 ضروری است

Bani Film - - سینمـا -

بانی فیلم- گروه سینمای ایران: مقایسه آمار اکران فیلم ها در پاییز سالهای 95 و 96 نشان از آن دارد که امسال با رشد تعداد آثار روی پرده مواجه هستیم. در واقع پاییز امسال 27 فیلم روی پرده رفتند، ولی سال گذشته در همین مقطع تنها 19 فیلم اکران شدند. مسئله ای که مورد اعتراض خیلی از تهیه کنندگان سینمای ایران واقع شده است و تالش برای اصالح آئین نامه اکران سال 97 به عنوان راهی برای جلوگیری از ازدحام فیلم ها در اکران مدنظر است.

شنیده های خبرنگار بانی فیلم حکایت از آن دارد در جلسات اخیر شورای عالی تهیه کنندگان و جامعه صنفی تهیه کنندگان اعتراضاتی نسبت به عملکرد شورای صنفی نمایش در جریان افزایش تعداد فیلم ها به ویژه در پاییز امسال مطرح شده است. گالیه مندی تهیه کنندگان متمرکز بر اکران 27 فیلم در فصل پاییز به دلیل آن است که کاهش نسبی کف فروش منجر به حذف سریع برخی آثار از چرخه اکران و نداشتن شانس برای دوام آوردن روی پرده است.

ضمن اینکه پاییز امسال مشکالت دیگری نیز گریبانگیر سینما شد و موجبات نزول فروش خیلی از فیلم ها را فراهم آورد. مسائلی که در دو جلسه اخیر تهیه کنندگان هم مورد اشاره قرار گرفته اند. یکی از مسائل ناآرامی های اخیر در تهران و شهرستانها بود که در طول حدود دو- سه هفته به ریزش شدید سینماروها انجامید و حتی در مسیر فروش قابل توجه صدرنشینان جدول به ویژه «آینه بغل»، خلل جدی ایجاد کرد. فیلمی که اشتیاق سینماداران برای اکران آن به عنوان فیلمی عامه پسند، مجال دیده شدن را از سایر فیلم ها گرفته است. شاید همین عامل هم موجب شده تا شورای عالی تهیه کنندگان در جلسه چندی پیش خود به این نتیجه بیندیشد که «صاحبان منافع در سینماها و دفاتر پخش به عنوان نماینده این شورا در شورای صنفی نمایش انتخاب نشوند».

این در حالی است که برای کاهش تعداد پروانه های ساخت و جلوگیری از تلنبار شدن فیلم ها به دلیل کمبود سالن های نمایش دهنده فیلم، راهکارهایی چون کم کردن از صدور مجوز ساخت برای کارگردانان فیلم اولی، ارجاع به گروه هنر و تجربه ...و هنوز نتوانسته اند مشکل نبود ظرفیت برای اکران فیلم ها را برطرف کنند. طبق آمار در سال گذشته 66 فیلم به اکران سراسری رسیدند که به گفته کارشناسان حتی این تعداد هم فراتر از ظرفیت های اکران در سینمای ایران است. این در حالی است که تا اینجای سال 69، بیش از 70 فیلم روی پرده رفته اند که طبعا با توجه به افزایش شمار فیلم های متقاضی اکران، در صورتی که پروانه نمایش همه در نوبت مانده ها هم صادر شود، این تعداد در سال آینده باز هم باید افزایش یابد. به نظر می رسد همین نگرانی، تشکل های مختلف تهیه کنندگان را بر آن داشته تا مراتب اعتراض خود را برای تجدید نظری جدی در این باره اعالم کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.