نرگس

Bani Film - - سینمـا -

نویسندگان: فریدون جیرانی، رخشان بنیاعتماد

کارگردان: رخشان بنیاعتماد

محصول:0731 آفاق (فریماه فرجامی): هیچ دردی نیست که درمون نداشته باشه،جر بی کسی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.