کازابالنکا

Bani Film - - سینمـا -

نو یسند گـــــا ن : جولیوس جی. اپستاین، فیلیپ جی. اپستاین، هاوارد ئی کخ،کیسی رابینسون

کارگردان: مایکــــل کورتیز

محصول:2491 ایلسا الند (اینگرید برگمن): امشب میبینمت؟

ریک بلین (هامفری بوگارت): برنامه نمی ریزم!

من هیچوقت برای آینده اینقدر دور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.