سینما پارادیزو

Bani Film - - سینمـا -

نویسنده و کارگردان: جوزپه تورناتوره

محصول:8891 آلفردو (فیلیپ نوآره): خسته شدی پدر؟

پدر روحانی: آره. موقع رفتن سرازیریه خدا کمک میکنه، ولی موقع برگشتن خدا فقط نگاه میکنه !

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.