محمد کاسبی به «بچه مهندس» پيوست

سعدی: 70 درصد تصویربرداری در بوستان والیت انجام می شود

Bani Film - - تلویزیون -

سعید سعدی خبر از ادامه تصویربرداری سریال «بچه مهندس» در بوستان والیت داد.

به گزارش بانی فيلم، سريال «بچه مهندس» به كارگردانی علی غفاری و تهيه كنندگی سعيد سعدی همچنان در همان لوكيشن پی گيری می شود. اين در حالی است كه محمد كاسبی جديدترين بازيگری است كه به سريال پيوسته است اما هنوز مقابل دوربين نرفته است.

سعيد سعدی در گفت و گو با بانی فيلم در اين باره عنوان كرد: بوستان واليت لوكيشن اصلی فاز 1 و ۲ سريال است. از اين رو ۰۷ درصد اتفاقات در اين لوكيشن رخ می دهد و مابقی لوكيشن سريال در خانه و خيابان و اماكن ديگر است. از اين رو گروه تا مدتها در اين لوكيشن مستقر خواهند بود.

وی همچنين افزود: ساناز سعيدی، بهناز جعفری، هاله گرجی، سوگل طهماسبی و عباس جمشيدی بازيگرانی هستند كه اين روزها مقابل دوربين می روند. محمد كاسبی هم به تازگی به جمع بازيگران اضافه شده كه هنوز مقابل دوربين نرفته است. پيش از اين هم تنها بازی برزو ارجمند به پايان رسيده بود.

وی درباره دو گروه شدن و دو كارگردانی كار توضيح داد: ما فقط با يک گروه و به كارگردانی علی غفاری در حال كار هستيم كه در بوستان واليت مشغول هستند.

«بچه مهندس» را علی غفاری در 45 قسمت و در 4 فاز برای شبکه پنج سيما می سازد.

اين سريال به قلم سجاد ابوالحسنی در تاريخ معاصر روايت میشود و زندگی پسری را تصوير میكند كه در كودكی رها شده و در پرورشگاه بزرگ میشود و … اين سريال بيشتر مربوط به گروه سنی كودک و نوجوان است. لوكيشن اصلی اين سريال پرورشگاه است كه در بوستان واليت دكور سازی شده است.

بهاره رهنما، برزو ارجمند، ساناز سعيدی، بهناز جعفری، سوگل طهماسبی، مريم خدارحمی، عباس جمشيدی و هاله گرجی بازيگران اين سريال هستند. همچنين بازيگر نقش اصلی سريال نوجوانی است كه تا به حال تجربه حضور در كارهای تصويری را نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.