متين ستوده و محمد عمرانی در گروه بازیگران «شبکه»

تصویربرداری به سکانس های خارجی رسید

Bani Film - - تلویزیون -

تصویربرداری مجموعه «شبكه» به كارگردانی احمد معظمی و تهیه كنندگی ابوالفضل صفری به سكانس های خارجی رسید و گروه هم اكنون در سطح شهر مشغول كار هستند.

به گزارش بانی فيلم، متين ستوده و محمد عمرانی جديدترين بازيگرانی هستند كه به مجموعه «شبكه» پيوسته اند.

اين مجموعه به قلم هومان فاضل در چند فصل توليد و به معضالت اجتماعی و آسيب ها و همچنين امنيت نرم می پردازد.

تدوين همزمان اين پروژه توسط سيامك مهماندوست درحال انجام است و هنوز تاريخ پخش دقيقی برای «شبكه» اعالم نشده است. تازه ترين ساخته احمد معظمی در فصل اول با عنوان «سارقان روح» در 15 قسمت در حال ساخت است. اتفاقات رخ داده در اين مجموعه همگی برگرفته از پرونده های واقعی است.

دانيال حكيمی ، محمود پاك نيت ، نگين معتضدی ، عليرام نورايی و كمند اميرسليمانی ، ايرج نوذری، بهرام ابراهيمی، متين ستوده، ساناز سعيدی، الناز حبيبی ...و بازيگران اين مجموعه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.